Visie en aanpak

Leren Anders Organiseren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het is niet alleen de ervaren werkdruk (bijvoorbeeld door verantwoordingslast, grote klassen, personele bezetting, ouders die veeleisender geworden zijn) die leraren tot het inzicht brengt dat de huidige manier van werken niet meer passend is in deze tijd.

Leraren ervaren steeds vaker en knellender dat kinderen die opgroeien in deze tijd niet voldoende bediend worden in een school die met jaarklassen is ingericht. Leren Anders Organiseren (LAO) biedt een alternatief voor scholen die hun onderwijs meer kindgericht willen inrichten.

Doel

Door het leren (voor kinderen) anders te organiseren krijgen kinderen én leraren meer kansen op een succesvolle loopbaan in het onderwijs. Leren én het plezier in leren staan centraal. Hierdoor zullen kinderen zich breed ontwikkelen én goede resultaten behalen.

Inhoud en werkwijze

Onze aanpak bestaat uit vijf thema’s/ 14 stappen, nadat een uitgebreide en indringende ambitie van het team, ouders en kinderen is opgesteld en vastgelegd. De vijf thema’s zijn:

  • Leren
  • Organisatie van het leren
  • Inzet van het personeel
  • Gebruik van de ruimte
  • Onze relatie met de omgeving

Leren Anders Organiseren is wetenschappelijk gevolgd (onder de naam Slimfit). Dit onderzoek heeft vastgesteld dat kinderen (licht) betere resultaten behalen. Naast deze leerwinst staat een ander belangrijk resultaat, namelijk dat de samenwerking en zelfstandigheid van kinderen is gegroeid net zoals het welbevinden van kinderen én leraren. Leraren zijn nog net zo intensief bezig met hun werk als voorheen, echter met meer werkplezier en energie!

Literatuur

In de zomer is het boek Leren Anders Organiseren beschikbaar gekomen via uitgeverij BAZALT. Daarnaast zijn er vele uitgaven relevant; Het werk van John Hattie, Shirley Clarke, James Nottingham, Peter DeWitt en Andy Hargreaves.

Doelgroep

Schoolteams die kindgericht onderwijs willen verzorgen.

Aan de slag met Leren Anders Organiseren?

Onze standaard is maatwerk. Elke school heeft een andere ambitie en vertrekpunt. Rekening houdend met bovengenoemde 14 stappen stellen we (samen met u) een op uw situatie afgestemd plan op.
Schoolteams tot 20 personen kunnen worden begeleid door één ervaren trainer. Grotere teams worden begeleid door twee trainers.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met onze adviseurs.

Aanbod

Uitgaven