BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het geheim van het succes (zo blijkt uit meerdere onderzoeken) van Kagan Coöperatief Leren zit in de Kagan Coöperatieve Structuren. Deze structuren zijn vormgegeven volgens vier basisprincipes, aangegeven door de letters GIPS. GIPS staat voor:

 • Gelijke Deelname
  Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers. Je doet om de beurt wat, of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.
 • Individuele Aanspreekbaarheid
  Iedereen is individueel in staat om het antwoord, het product toe te lichten.
 • Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid
  Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren. Ze werken aan hetzelfde doel.
 • Simultane Actie
  Er vindt tegelijkertijd in alle teams actie plaats.

Het voordeel van GIPS voor de leraar is dat er méér tijd voor observatie, méér oefenkansen zijn in dezelfde tijd. En méér leerlingen zijn tegelijk actief. Leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid voor leren.
Het voordeel voor leerlingen is dat ze mogen doen wat ze graag doen: praten, bewegen en doen, tijdens het leren. Ze voelen zich onderdeel van een team en de klas. Voor een intern begeleider of leidinggevende zijn deze criteria te gebruiken bij een lesobservatie.

Observatielijst

Als je alle vier de principes terugziet, weet je dat er sprake is van leren. Deze principes gebruik je bij het voorbereiden van een les, als reflectiemiddel of bij een lesobservatie.

Downloads