Visie en aanpak

Formatief evalueren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Daarmee breng je de persoonlijke ontwikkeling in beeld.

Samen evalueren helpt je leerlingen vooruit in hun leerproces: o.a. door feedback te geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Leerlingen krijgen terugkoppeling van jou, maar ook van klasgenoten. Bovendien leren ze om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Zo maak je samen het ‘leren’ zichtbaar. Onderwijsexpert Shirley Clarke laat zien hoe je dat concreet in de praktijk brengt.

Formatief evalueren heeft drie belangrijke kenmerken: 

  • Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en leerlingen weten dat ook. 
  • Je peilt voortdurend wat een leerling al weet en begrijpt. 
  • Je gebruikt die feiten om de leerling verder te helpen in zijn leerproces.

Ook Dylan Wiliam is een autoriteit op het gebied van formatief evalueren. Met mede-auteur Siobhán Leahy licht hij in zijn boek Formatief evalueren in de praktijk vijf kernstrategieën voor formatief evalueren toe. De strategieën zijn uitgewerkt in 24 praktische technieken die je meteen kunt toepassen in je klas.

Onze trainers ondersteunen het waarom van formatief evalueren, maar implementeren graag samen jou het hoe en wat.

Een waaier aan mogelijkheden

We bieden een waaier aan mogelijkheden voor een goede implementatie van formatief evalueren. Naast trainingen op locatie en het open aanbod op datum bevelen we je ook onze coachingsactiviteiten aan.

Aanbod

Agenda

Downloads