Vakbekwaamheid

Sociale veiligheid en gedrag

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een kind kan pas tot leren komen, als het zich veilig en geborgen voelt in de groep. Daarom verdient sociale veiligheid bijzondere aandacht in het onderwijs.

‘Ik ben omdat wij samen zijn’. Dat is de kern van het Afrikaans begrip Ubuntu. In onze visie op gedrag en groepsklimaat in het onderwijs zit hierin de essentie. Wanneer er sprake is van sterke onderlinge verbondenheid tussen de kinderen en als hun relatie met de leraar goed is, is de groepssfeer vaak positief. Dan zijn problemen bespreekbaar en voelen kinderen zich veilig om zichzelf te zijn en elkaar aan te spreken op negatief gedrag. Of het nou om pestgedrag of ordeverstoringen gaat, de sleutel voor de oplossing zit vaak in het versterken van de onderlinge sociale verbondenheid.

Het ‘schoolse leren’ is belangrijk, maar het kan niet zonder het sociaal emotioneel leren (SEL). Sociaal emotioneel leren is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen. Hierdoor leer je omgaan met jezelf en een ander. Sociaal emotioneel leren werkt preventief. Door een positieve en veilige sfeer school, kun je bijvoorbeeld pesten voorkomen.

Als een kind angstig is, met gedragsproblemen, trauma’s of andere sociaal-emotionele moeilijkheden kampt, komt het ook niet goed aan leren toe. Elk kind verdient daarom aandacht voor zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat is niet alleen een taak voor thuis, ook scholen spelen hier een rol in.

Wat kunnen wij voor je doen?

  • Advies over en implementatie van een breed en veelzijdig palet aan schoolbrede programma’s en methoden en maatwerk op het gebied van sociale veiligheid, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Training en coaching om leerkrachtvaardigheden op dit gebied te versterken.

Aanbod

Agenda