BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Tammy Heflebower, EdD, is vicepresident van het Marzano Research Laboratory in Denver. Zij heeft als adviseur veel ervaring opgedaan in de steden en op het platteland van de Verenigde Staten. Dr. Heflebower heeft voor de klas gestaan, was bouwcoördinator en directeur. Ze heeft vervolgens op verschillende universiteiten gewerkt aan onderwijsprogramma’s. Dr. Heflebower is bachelor in de letteren (Hastings College), haar master behaalde ze op de University of Nebraska, waar zij zich ook specialiseerde in opvoedkunde.

Samen met Robert Marzano presenteert ze in haar boek Klaar voor de 21e eeuw een onderwijsmodel, dat we inmiddels allemaal omarmen als 21st century skills.

Klaar voor de 21e eeuw

De samenleving verandert snel. Leerlingen hebben in de toekomst kennis nodig die nu nog niet beschikbaar is, en die we ze dus ook niet kunnen leren. Om leerlingen toch goed uit te rusten voor de nieuwe, veranderende wereld, moeten scholen hun vaardigheden aanleren, betogen Marzano en Heflebower. Dit boek helpt scholen daarbij. 

De auteurs presenteren een onderwijsmodel dat is gebaseerd op vijf essentiële vaardigheden, die ze samen 21st century skills noemen. Ze onderscheiden daarbij cognitieve vaardigen (kennis die leerlingen nodig hebben) en conatieve vaardigheden (goed kunnen omgaan met anderen). Klaar voor de 21e eeuw biedt vele concrete aanbevelingen voor de onderwijspraktijk, gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.