Vakbekwaamheid

Marzano Research

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Veel van de verschillen in de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen hebben te maken met de leerlingen zelf: hun leven thuis, hun al opgedane kennis, hun motivatie. Het goede nieuws is dat er heel wat is dat scholen en leraren kunnen doen om de ontwikkeling en de prestaties van hun leerlingen te verbeteren.

Een Schoolbrede Aanpak met handvatten voor kwaliteit gebaseerd op resultaten van 40 jaar onderwijsresearch door Dr. Robert Marzano

  • Welke didactische methodieken werken echt?
  • Waarom is het verzamelen van gegevens zo’n belangrijke component van schoolontwikkeling? 
  • Hoe belangrijk zijn collegialiteit en professionaliteit? 
  • Welke vormen van betrokkenheid van ouders maken echt verschil?
  • Ontdek hoe iedere school op een hoger resultaatniveau kan functioneren.   

Robert Marzano is een Amerikaans onderzoekswetenschapper die 40 jaar onderwijsonderzoek vertaalde in een aanpak voor effectief lesgeven. Zijn meta-analyses van onderzoeken uit de hele wereld, geven antwoord op de vragen: Welke strategieën leiden tot betere leerlingprestaties? En: Hoe kunnen leraren en docenten hun lesgeven op een hoger niveau brengen? Hij legt de focus op de rol van de leraar, want die heeft de meeste invloed op leerprestaties.

Zijn belangrijkste adviezen?

Zorg voor:

  • hoge kwaliteit van lessen voor alle leerlingen
  • een team van super professionele leraren

Hij ontwikkelde een model voor goed onderwijs en een programma dat je stap-voor-stap helpt om de kwaliteit jouw onderwijs (ontwikkeling en leerlingprestaties) te verbeteren, door de professionaliteit (leraarvaardigheden, coachingsvaardigheden en leiderschapsvaardigheden) van het team te verhogen. Op het gebied van lesinhoud, routines en regels, en het inspelen op de situatie in de klas. Het programma is concreet en sluit aan bij de praktijk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact met ons op. Onze trainers zijn gecertificeerd door Marzano Research USA. Daarnaast is Bazalt dé uitgeverij van de Nederlandse boeken van Marzano.

Trainers

Aanbod

Uitgaven