BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Michael Fullan is voormalig rector van de universitaire lerarenopleiding in Ontario en was jarenlang de speciale adviseur van de premier van Ontario. Hij staat internationaal bekend als autoriteit op het gebied van onderwijsvernieuwing. Over de hele wereld begeleidt of evalueert hij grootschalige verandertrajecten. Zijn ideeën over het leiden van hervormingen vinden in veel landen navolging.

Fullan adviseerde Groot-Brittannië van 1998 tot 2003 over de substantiële verbetering van het taal- en rekenonderwijs. In december 2012 ontving hij voor zijn werk de ‘Orde van Canada’, een van Canada’s hoogste onderscheidingen.

Fullan is enorm sterk in het verbinden van theorie in praktijk. Zijn uitgangspunt is dat scholen en onderwijssystemen de morele plicht hebben belangrijke verbeteringen door te voeren.

Van zijn hand verschenen bij Bazalt de uitgaven Motion Leadership, De Zes Geheimen van Verandering, Passie en kracht in schoolontwikkeling en De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG.

Uitgaven