De Lerende Organisatie

Professionele leergemeenschap

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo


‘Verantwoordelijkheid in een school kan je niet alleen dragen. Verantwoordelijkheid draag je als team. Goed begrepen autonomie is: ik doe het zelf, maar ik doe het ook samen met anderen.’
  
Luc Stevens 

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de professionele leergemeenschap (PLG) een succesvolle methode is voor:

  1. het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen;
  2. het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams.

Ideeën van een PLG

De Amerikaanse PLG expert Richard DuFour beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin directeuren en leerkrachten gezamenlijk werken. De 3 grote ideeën van een PLG zijn:

  1. Focus op leren: leren is het fundamentele doel van onze school en daarom willen wij alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken.
  2. Focus op gezamenlijkheid: wij werken gezamenlijk om dit fundamentele doel te bereiken.
  3. Focus op resultaat: wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten.

Trainers

Aanbod

Uitgaven