De Lerende Organisatie

Expeditie Kansrijk – intro

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Laten we er geen doekjes om winden. Niet alle leerlingen hebben gelijke kansen. Uit het onderzoek (september, 2020) van Bazalt Groep kwam dat nog eens duidelijk naar voren. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat veel leraren zich niet bekwaam voelen om hun leerlingen kansrijker te maken en zij geven aan niet over de juiste vaardigheden te beschikken. Kansen creëren voor iedere leerling begint bij de juiste mindset, zowel die van jou als die van je leerlingen. Wij kunnen jou daarbij helpen!

Ga mee op expeditie!

Bazalt Groep biedt een traject aan om samen met scholen te werken aan het vergroten van kansengelijkheid: Expeditie Kansrijk! Dit is geen standaard school-ontwikkelproject, het is co-creatie; samen met de school verkennen we waar kansen liggen en maken een routekaart alvorens op expeditie te gaan. De expeditie is gebaseerd op het werk van dr. Eric Jensen. Hij beschreef 7 manieren van denken die kansrijk lesgeven en leren stimuleren. Alle leerlingen maken een leerversnelling door wanneer een school met deze mindsets gaat werken. 

Inhoud

Bazalt Groep organiseert allereerst een informatieve bijeenkomst waarin wij samen met een school nadenken over de problematiek zoals de school die beleeft en over de mogelijke oplossingen. De eigen situatie van de school komt aan de orde, gezamenlijk wordt gekeken naar acties die al zijn ondernomen en behoeften op lange termijn. Wij vertellen u over het werk van Eric Jensen, waaronder de 7 manieren van denken die kansrijk lesgeven en leren stimuleren.

Vervolgens kunnen scholen besluiten om samen met Bazalt Groep op expeditie te gaan. De 7 manieren van denken vormen het uitgangspunt en in co-creaties worden keuzes gemaakt over de volgende stap. De expeditie is een combinatie van inventarisaties, informatiebijeenkomsten, trainingen, coaching on the job en keuze- en besluitvormingsmomenten.

Kennismaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Trainers

Uitgaven