BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het belang van samenwerken wordt binnen scholen breed erkend. Zonder samenwerking is het niet mogelijk om vernieuwing en verbetering voor elkaar te krijgen. Er is veel bewijs dat samenwerken zowel ten goede komt aan leerlingen als aan leraren. Tenminste: als we op een goede manier samenwerken. Niet alle vormen van samenwerken zijn even effectief of wenselijk. En hoe kun je succesvolle vormen van samenwerken vertalen en implementeren binnen je eigen context?

Prof. Andy Hargreaves bezet de Thomas More Brennan Onderwijs Leerstoel op de Lynch School of Education van het Boston College. Daarvoor was hij medeoprichter en directeur van het Internationaal centrum voor onderwijsverandering in Ontario.

Andy Hargreaves is een toonaangevende professor in onderwijsverandering. Hij schrijft en houdt lezingen over duurzame schoolontwikkeling en duurzaam leiderschap. Onderwerpen waar ook door Nederlandse auteurs over wordt geschreven. Het bijzondere aan Hargreaves is dat hij veel aandacht heeft voor een integrale benadering. Een benadering die rekening houdt met de gevolgen van onze acties en activiteiten op de korte en de langere termijn. Wanneer hij over duurzaamheid spreekt, betreft dit niet alleen een betere wereld nu en straks voor onze kinderen. Het gaat vooral om het realiseren van een blijvende verandering.

Hij is auteur van onder andere: Duurzaam schoolleiderschap, Professioneel Kapitaal, The Global Fourth Way en Uplifting Leadership én Samen werken aan professionaliteit.

Prof. Andy Hargreaves heeft veel onderscheidingen gekregen, waaronder een eredoctoraat van de universiteit van Uppsala.

Interessante ontdekkingen..

.. over hoe leraren – over de hele wereld – samenwerken.

  • Het samenwerken verschilt sterk, afhankelijk van het land of de cultuur waarin je functioneert. Engeland is bijvoorbeeld een stuk hiërarchischer dan Canada. In Engeland moet je erg je best doen om überhaupt serieus genomen te worden, terwijl de cultuur in Canada veel uitnodigender is om je inbreng te laten horen.
  • Je neemt de cultuur onbewust over, bijvoorbeeld: doordat de Canadese cultuur uitnodigender was, werden Hargreaves’ gebaren en lichaamstaal ook opener. Dat werd zichtbaar in zijn lesgeven en presentaties.
    Die ervaring maakte hem ervan bewust dat het belangrijk is om na te gaan in hoeverre een werkwijze die ontwikkeld is in een bepaald land – zoals Lesson Study uit Japan, of Professionele leergemeenschappen (PLG) uit Amerika – ‘zomaar’ overgenomen kan worden in een ander land en in een andere cultuur.
  • Ook merkte hij dat de manier waarop mensen samenwerken in de loop der tijd verandert. Ze worden preciezer in hun werkwijzen, meer verbonden in diepere professionele relaties en de samenwerking wordt meer ingebed in het dagelijks handelen.

Samenwerken aan professionaliteit

Andy Hargreaves en Michael T. O’Connor
Bazalt Educatieve uitgaven, 2017

Over diepe vormen van samenwerking in het onderwijs, die bijdragen aan het vergroten van de professionaliteit van alle betrokkenen.

Downloads

Uitgaven