Jonge Kind

Professional Jonge kind

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een professional Jonge kind kan aansluiten bij het actuele niveau van denken en handelen van het jonge kind.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers beschikken als professionals over de kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te volgen en hierbij een passend aanbod te creëren. Professionals weten te sturen op de ontwikkeling van eigen professionaliteit, het inspireren en betrekken van collega’s en zicht krijgen op veranderkundige aspecten.

Breid je kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, til je jouw onderwijs naar een nog hoger niveau.

Aanbod

Agenda