Jonge Kind / KIJK!

KIJK! Digitaal

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

KIJK! Registratie (KIJK! Webbased)

Met KIJK! Webbased voer je jouw observatiegegevens in via een module op internet. Je kunt thuis of vanaf elke andere plek met toegang tot internet gegevens invoeren en opvragen. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen.

Registreer je al in KIJK! Webbased? Dan kan jouw abonnement worden uitgebreid met de modules:

KIJK! in de BSO (beschikbaar vanaf 2 augustus 2021)

Met KIJK! in de BSO voer je jouw registraties in, in een webbased applicatie. Je kunt thuis of vanaf elke andere plek met toegang tot internet gegevens invoeren en opvragen. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen. In dit instrument registreer je de betrokkenheid van kinderen, hun welbevinden en aspecten van sociaal competent gedrag. 

Het helpt je om op een systematische wijze zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gegevens die je verzamelt zijn afkomstig uit twee bronnen: de pedagogisch medewerker en (vanaf dat het ongeveer 9 jaar oud is) het kind. Door deze twee bronnen bij elkaar te brengen, ontstaat een nauwkeurig en betrouwbaar beeld. Op basis van deze informatie is het mogelijk om in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Aanpassen van de (speel)omgeving en een bewuste keuze van activiteiten vraagt veel van pedagogisch medewerkers. KIJK! in de BSO geeft een duidelijke sturing aan dit proces. Met inschakeling van professionele ondersteuning op de werkvloer kun je het werken met KIJK! in de BSO tot een vast en herkenbaar onderdeel van je werkwijze maken.

KIJK! voor de BSO

Bij het digitale instrument KIJK! in de BSO hoort de uitgave KIJK! voor de BSO.


Welke modules zijn er en welke is voor mijn situatie de beste keuze?

De KIJK! werkwijze wordt ondersteund met een digitaal programma: KIJK! registratie.nl. Met deze applicatie verwerk je je observaties tot registratie van de basisgegevens en de ontwikkeling van de kinderen. Wil je een kijkje nemen in de applicatie, dan kun je een gratis demo aanvragen via deze link: https://www.bazalt.nl/expertise-kijk/kijkwebbased

Er zijn drie verschillende modules die horen bij KIJK! de Basis:

  • Module voor 0-4 jarigen: als je werkt in de peuteropvang of de kinderopvang
  • Module voor kinderen in groep 1 en 2: als je werkt op een school, in de groepen 1 en 2
  • Module voor 0-7 jarigen: in de kinder-/peuteropvang én/of op scholen

Wanneer kies je voor de module 0-7 jaar?

Als een KOV of Peutergroep werkt met KIJK! 0-7 en de school doet dat ook, dan kun je digitaal overdragen. Van de éne module 0-7 in de KOV naar de andere module op de school. Uiteraard moet je daarvoor toestemming hebben van de ouders. Op de school kunnen leraren de registraties van het kind direct inzien én ook doorgaan met registreren waar de medewerkers in de KOV/PG zijn gebleven. Werkt de KOV met de module 0-4 en de school met module voor groep 1-2, dan is digitaal overdragen niet mogelijk..

Zijn jullie een IKC, dan is het uiteraard het meest handig gebruik te gaan maken van de module 0-7 jarigen. Als jullie onder één organisatie/bestuur vallen, dan kun je met één 0-7 Module (IKC) werken. Als de KOV/PG onder een andere organisatie valt dan de school dan heeft ieder een eigen account nodig (i.v.m. wet op de privacy). De voordelen van digitaal overdragen en doorgaan met registreren blijven dan mogelijk.

Overstappen naar de module 0-7 jarigen (met behoud van de gegevens die je nu al hebt in de modules 0-4 jarigen/groep 1-2)

Bazalt zorgt dat jouw gegevens worden overgezet naar de module 0-7 jarigen. Het is mogelijk om de gegevens uit zowel de module 0-4 jarigen over te zetten naar de module 0-7 als die uit de module voor groep 1-2. Naar één module 0-7 jarigen dus!

Wil je de overstap naar de module 0-7 jaar in gang zetten? De beheerder van jullie KIJK! account regelt de overstap naar de module KIJK! 0-7 jaar digitaal: de beheerder logt in op www.kijkregistratie.nl  en gaat vervolgens naar: Beheer -> Instellingen -> Licenties. Moet het gesplitst blijven wegens de privacy en verhuisd worden naar twee afzonderlijke 0-7 jarigen accounts, dan kan dat uiteraard ook, neem hiervoor contact op met Bazalt: info@bazalt.nl

De overstapkosten zijn eenmalig 77 euro incl. btw.

Demoversie / licentie aanvragen KIJK! Webbased

Wil je kennismaken met KIJK! Webbased? Dan kun je zelf een demoversie aanvragen. Wil je een abonnement op KIJK! Webbased? Vraag dan een licentie aan.

Heb je je account aangemaakt?

Voor de gratis demoversie ga je naar demo.kijkregistratie.nl en log je in met je gegevens. Heb je een abonnement op KIJK! Webbased ga dan naar www.kijkregistratie.nl.

De downloads hieronder helpen je op weg in het systeem. 

Bazalt hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. We onderschrijven de afspraken die PO-raad, VO-raad en de brancheorganisatie van Educatieve Uitgeverijen hebben gemaakt om de privacy van gebruikers van digitale leermiddelen te waarborgen.Daarom krijg je alleen toegang tot KIJK! Webbased wanneer je inlogt met een professioneel e-mailadres.

Demoversie/licentie aanvragen KIJK! op sociale competentie

Wil je kennismaken met KIJK! op sociale competentie?
Bekijk een demoversie op demo.kijkopsocialecompetentie.nl

Je logt in met de onderstaande gegevens:
Gebruikersnaam: bazalt
Wachtwoord: bazalt

De download hieronder helpt je op weg in het systeem. 

Handleiding demoversie KIJK op sociale competentie
Handleiding KIJK! op sociale competentie

KIJK! op Sociale Competentie is een apart systeem. Voor het aanvragen download je onderstaande licentieovereenkomst. De ingevulde licentieovereenkomst mail je naar: info@bazalt.nl.

Licentieovereenkomst KIJK op Sociale Competentie

Demoversie/licentie aanvragen KIJK! in de BSO

Wil je kennismaken met KIJK! in de BSO? Dan kun je zelf een demoversie aanvragen. Wil je een abonnement op KIJK! in de BSO? Vraag dan een licentie aan.

Beschikbaar vanaf 2 augustus 2021.

Heb je je account aangemaakt?

Voor de gratis demoversie ga je naar demo.kijkindebso.nl en log je in met je gegevens. Heb je een abonnement op KIJK! Webbased ga dan naar www.kijkindebso.nl.

Bazalt hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. We onderschrijven de afspraken die PO-raad, VO-raad en de brancheorganisatie van Educatieve Uitgeverijen hebben gemaakt om de privacy van gebruikers van digitale leermiddelen te waarborgen. Daarom krijg je alleen toegang tot KIJK! in de BSO wanneer je inlogt met een professioneel e-mailadres.

Tarieven

Wij hanteren de volgende tarieven (per kalenderjaar):

KIJK! Webbased

Prijs incl. 21% BTW

Module 0-7 jaar voor kinderopvang of voorscholen (peuterspeelzalen)

352 euro

3 locaties voor prijs van 1 binnen dezelfde organisatie

Module 0-7 jaar voor scholen

295 euro

Module 0-7 jaar 
Gecombineerd abonnement voor kinderopvang/voorscholen/scholen
Alleen indien er sprake is van 1 bestuurlijke organisatie (juridisch en financieel)*

408 euro

1 school + 1 KO/voorschool

Module 0-4 jaar

295 euro

3 locaties voor prijs van 1 binnen dezelfde organisatie

Module groep 1-2

218 euro

Module groep 3-4

218 euro

Module 0-7 jaar voor scholen + groep 3-4

352 euro

Module groep 1-2 + groep 3-4

295 euro

Aanvullende Module Beredeneerd aanbod

75 euro

Aanvullende Module Monitoring op school/locatieniveau

Eerste gebruik is altijd in combinatie met dienstverlening. Kosten voor dienstverlening niet inbegrepen (op aanvraag).

75 euro

Aanvullende Module Monitoring op bestuursniveau

375 euro

 + per locatie

Eerste gebruik is altijd in combinatie met dienstverlening. Kosten voor dienstverlening niet inbegrepen (op aanvraag).

18,50 euroOverstappen naar de module 0-7 met behoud van data (eenmalige kosten)  

77 euro

KIJK! op Sociale Competentie

209 euroKIJK! in de BSO

325 euro

* Voorscholen die juridisch en financieel onder de verantwoordelijkheid vallen van hetzelfde bestuur als de school mogen met één module 0-7 werken. Besturen hebben de plicht op een verantwoorde manier om te gaan met privacygevoelige data. Indien er geen sprake is van één bestuur moet zowel school als kinderopvang/voorschool een eigen licentie aanvragen.

Handleidingen voor KIJK! Webbased gebruikers

Je kunt hier de technische handleiding van KIJK! Webbased downloaden. Deze handleidingen vind je ook in KIJK! Webbased onder ‘documentatie’ – werkmaterialen.

Handleiding KIJK! Webbased
Handleiding Beredeneerd Aanbod
Handleiding KIJK! op sociale competentie

Privacy en Verwerkersovereenkomst

Wij zijn ons bewust van de privacygevoeligheid van de data die worden opgeslagen in KIJK!. Per 1 januari 2016 de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangescherpt. Licentiehouders van KIJK! Webbased hebben een formele waarborg nodig voor de bescherming van deze gegevens.

Formele waarborg: Convenant Digitale Leermiddelen

Bazalt is aangesloten bij het Convenant Digitale Leermiddelen. Dat zijn afspraken tussen Educatieve Uitgeverijen en onder meer PO-raad en VO-raad, waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd ( zie: www.privacyconvenant.nl).
Onderdeel van dit convenant is een  ‘Verwerkersovereenkomst’. In de Verwerkersovereenkomsten van Bazalt is vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor kinderopvang,  het primair en voortgezet onderwijs. Bazalt hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. De Bewerkersovereenkomsten vormen onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale educatief materiaal van toepassing zijn.
Met alle houders van een licentie voor KIJK! Webbased sluiten we een Verwerkersovereenkomst af, specifiek toegepast op KIJK! Webbased.  Met al onze partners die betrokken zijn bij KIJK! Webbased (de bouwer van de applicatie en de helpdesk bijvoorbeeld) sluiten we ook Verwerkersovereenkomsten af. Daarin is geregeld dat ook zij de privacy van persoonsgegevens beschermen. De verantwoordelijkheden van diverse partijen zijn daarmee afgedekt.