Jonge Kind / KIJK!

KIJK! Webbased

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Met KIJK! Webbased voer je jouw observatiegegevens in via een module op internet. Je kunt thuis of vanaf elke andere plek met toegang tot internet gegevens invoeren en opvragen. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen.

KIJK! Webbased heeft 5 modules die afzonderlijk óf samen te gebruiken zijn:

  • KIJK! 0-7 jaar
  • KIJK! 0-4 jaar
  • KIJK! 1-2
  • KIJK! 3-4
  • KIJK! op Sociale Competentie

Registreer je al in KIJK! Webbased? Dan kan jouw abonnement worden uitgebreid met de modules:

Demoversie / licentie aanvragen

Wil je kennismaken met KIJK! Webbased? Dan kun je zelf een demoversie aanvragen. Wil je een abonnement op KIJK! Webbased? Vraag dan een licentie aan.

Heb je je account aangemaakt?

Voor de gratis demoversie ga je naar demo.kijkregistratie.nl en log je in met je gegevens. Heb je een abonnement op KIJK! Webbased ga dan naar www.kijkregistratie.nl.

De downloads hieronder helpen je op weg in het systeem. 

Bazalt hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. We onderschrijven de afspraken die PO-raad, VO-raad en de brancheorganisatie van Educatieve Uitgeverijen hebben gemaakt om de privacy van gebruikers van digitale leermiddelen te waarborgen.Daarom krijg je alleen toegang tot KIJK! Webbased wanneer je inlogt met een professioneel e-mailadres.

KIJK! op sociale competentie

Wil je kennismaken met KIJK! op sociale competentie?
Bekijk een demoversie op demo.kijkopsocialecompetentie.nl

Je logt in met de onderstaande gegevens:
Gebruikersnaam: bazalt
Wachtwoord: bazalt

De download hieronder helpt je op weg in het systeem. 

Handleiding demoversie KIJK op sociale competentie

KIJK! op Sociale Competentie is een apart systeem. Voor het aanvragen download je onderstaande licentieovereenkomst. De ingevulde licentieovereenkomst mail je naar: info@bazalt.nl.

Licentieovereenkomst KIJK op Sociale Competentie

Tarieven

Wij hanteren de volgende tarieven:

KIJK! Webbased

Prijs incl. 21% BTW

Module 0-7 jaar voor kinderopvang of voorscholen (peuterspeelzalen)

352 euro

3 locaties voor prijs van 1 binnen dezelfde organisatie

Module 0-7 jaar voor scholen

295 euro

Module 0-7 jaar 
Gecombineerd abonnement voor kinderopvang/voorscholen/scholen
Alleen indien er sprake is van 1 bestuurlijke organisatie (juridisch en financieel)*

408 euro

1 school + 1 KO/voorschool

Module 0-4 jaar

295 euro

3 locaties voor prijs van 1 binnen dezelfde organisatie

Module groep 1-2

218 euro

Module groep 3-4

218 euro

Module 0-7 jaar voor scholen + groep 3-4

352 euro

Module groep 1-2 + groep 3-4

295 euro

Aanvullende Module Beredeneerd aanbod

75 euro

Aanvullende Module Monitoring op school/locatieniveau

Eerste gebruik is altijd in combinatie met dienstverlening. Kosten voor dienstverlening niet inbegrepen (op aanvraag).

75 euro

Aanvullende Module Monitoring op bestuursniveau

375 euro

 + per locatie

Eerste gebruik is altijd in combinatie met dienstverlening. Kosten voor dienstverlening niet inbegrepen (op aanvraag).

18,50 euro

KIJK! op Sociale Competentie

209 euro

Overstappen naar de module 0-7 met behoud van data (eenmalige kosten)  

77 euro

* Voorscholen die juridisch en financieel onder de verantwoordelijkheid vallen van hetzelfde bestuur als de school mogen met één module 0-7 werken. Besturen hebben de plicht op een verantwoorde manier om te gaan met privacygevoelige data. Indien er geen sprake is van één bestuur moet zowel school als kinderopvang/voorschool een eigen licentie aanvragen.

Handleidingen voor KIJK! Webbased gebruikers

Je kunt hier de technische handleiding van KIJK! Webbased downloaden. Deze handleidingen vind je ook in KIJK! Webbased onder ‘documentatie’ – werkmaterialen.

Handleiding KIJK! Webbased
Handleiding Beredeneerd Aanbod

Privacy en Verwerkersovereenkomst

Wij zijn ons bewust van de privacygevoeligheid van de data die worden opgeslagen in KIJK!. Per 1 januari 2016 de Wet Bescherming Persoonsgegevens is aangescherpt. Licentiehouders van KIJK! Webbased hebben een formele waarborg nodig voor de bescherming van deze gegevens.

Formele waarborg: Convenant Digitale Leermiddelen

Bazalt is aangesloten bij het Convenant Digitale Leermiddelen. Dat zijn afspraken tussen Educatieve Uitgeverijen en onder meer PO-raad en VO-raad, waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd ( zie: www.privacyconvenant.nl).
Onderdeel van dit convenant is een  ‘Verwerkersovereenkomst’. In de Verwerkersovereenkomsten van Bazalt is vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor kinderopvang,  het primair en voortgezet onderwijs. Bazalt hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. De Bewerkersovereenkomsten vormen onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale educatief materiaal van toepassing zijn.
Met alle houders van een licentie voor KIJK! Webbased sluiten we een Verwerkersovereenkomst af, specifiek toegepast op KIJK! Webbased.  Met al onze partners die betrokken zijn bij KIJK! Webbased (de bouwer van de applicatie en de helpdesk bijvoorbeeld) sluiten we ook Verwerkersovereenkomsten af. Daarin is geregeld dat ook zij de privacy van persoonsgegevens beschermen. De verantwoordelijkheden van diverse partijen zijn daarmee afgedekt.