Jonge Kind / KIJK!

KIJK! Veelgestelde vragen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Starten met KIJK!

Is KIJK! cotan gecertificeerd? En hoe denkt de inspectie over KIJK!?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we contact gezocht met de inspectie en het toezichtskader 2011 primair onderwijs erop nageslagen. We hebben dat gedaan voor het KIJK! observatie-instrument voor groep 1-2 en KIJK! Op Sociale Competentie. Lees verder..

Hoe kan ik gebruik maken het webbased registratie-instrument?

Je kunt met de onderstaande link een gebruikerslicentie aanvragen.

Kan ik een demo van KIJK! registratie bekijken?

Wil je kennismaken met het KIJK! webbased registratie-instrument? Dan kun je zelf een demo-account aanmaken.

Ga dan naar demo.kijkregistratie.nl en log in met je gegevens. Wanneer je meer informatie wilt ontvangen over het registratiesysteem kun je een informatiepakket aanvragen of contact opnemen met Bazalt (088-55 70 500) 

Hoe kan ik de KIJK! boeken bestellen?

Je kunt alle KIJK! materialen bestellen via onze webwinkel Educatieve Uitgaven. Je ontvangt de boeken binnen enkele dagen in huis. De factuur wordt meegestuurd met jouw bestelling. 

Onze school heeft meer locaties. Moeten we per locatie een licentie overeenkomen?

Nee, de licentie geldt per brinnummer. Je hoeft dan dus maar één licentie aan te vragen. Dat houdt wel in dat alle leerlingen van alle locaties in dezelfde database opgenomen zijn.

Onze stichting heeft verschillende peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties. Moeten we per locatie een licentie overeenkomen?

Ja, je vraagt een licentie aan en bij het aanvragen vul je het aantal locaties in waar je KIJK! wilt gaan gebruiken (bij het aanvragen wijzen de stappen voor zich). Bij de facturatie rekenen wij 3 locaties voor de prijs van 1.

Geeft KIJK! ook inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?

Ja, met KIJK! 0-4, KIJK! 1-2 en KIJK! 3-4 kun je gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen verzamelen uit de basisgegevens: basiskenmerken en betrokkenheid en uit de ontwikkelingslijnen: zelfbeeld, relatie met volwassenen, relatie met kinderen, spelontwikkeling. Voor kinderen van groep 3 tot en met 8 is KIJK! op Sociale Competentie ontwikkeld.


KIJK! Webbased

Ik heb mijn registratie afgesloten maar ik zou er nog iets aan willen aanpassen. Kan dat?

Als je een registratie hebt afgesloten maar je wilt er toch nog een aanpassing aan doen, dan kun je de registratie heropenen. In deze handleiding lees je hoe je dat doet en in welke situaties het wel of juist niet kan.

Kan ik mijn observatienotities inzien na afsluiten registratie

Leraren en pedagogisch medewerkers die werken met KIJK! doen dat dagelijks. Dagelijks worden er immers kinderen geobserveerd. lees verder…

Tips bij het afsluiten van jouw registratie

In deze korte handleiding vind je nuttige tips.

Afsluiten van de registratie KIJK! vóór 31 juli

Op 31 juli wordt, zoals gebruikelijk KIJK! Webbased klaar gemaakt voor het nieuwe (school)jaar. Dat vraagt om een actie:

sluit alle openstaande registraties af!

Anders gaan je gegevens van je laatste, niet afgesloten registratiemoment verloren. Deze kunnen we niet terughalen.

Opmerkingen:

  • Als een registratie wordt afgesloten en er staan observatieaantekeningen bij een ontwikkelingsgebied dat niet is geregistreerd, dan blijven toch de observaties behouden. Deze observaties vind je terug op het individueel rapport. 
  • Als voor een kind observaties gemaakt zijn, en wordt overgezet naar een ander leerjaar, dan blijven deze observaties behouden, ook als er geen registratie wordt afgesloten.

Het lukt niet om een nieuwe groep aan te maken. Hoe doe ik dat?

Een groep moet een unieke naam hebben (bijvoorbeeld groep 8 2020-2021).

Kan ik meerdere leerkrachten aan één groep koppelen?

Ja, dat kan.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

Op het inlogscherm vindt u de link wachtwoord vergeten. Als u deze aanklikt wordt u wachtwoord gemaild naar het e-mailadres waarmee u inlogt. De beheerder van uw KIJK! account op uw school kan uw wachtwoord ook aanpassen.

Mijn wachtwoord werkt niet. Wat gaat er verkeerd?

Bij het ingaan van de nieuwe versie zijn de veiligheidseisen verhoogd. U daarom bij de eerste keer inloggen een nieuw wachtwoord aanvragen. Hierna kunt u weer gewoon inloggen.

Bij de tekenontwikkeling is de beschrijving bij 4.6 en 5.0 hetzelfde. Zo ook bij 5.6 en 6.0. Waarom is dat?

De ontwikkeling van het tekenen is niet goed te vatten in fases van een half jaar. We hebben gekozen voor een beschrijving in fases van een jaar. Kinderen hebben namelijk tijd nodig om te rijpen en te oefenen voordat een volgende fase wordt bereikt. (zie ook de beschrijving in de handleiding) Binnen de leeftijdsfases die je noemt werk je met een 6-puntschaal. Binnen deze schaal kun je zowel de kalenderleeftijd als de ontwikkelingsleeftijd nog altijd goed invullen. Voorbeeld. Een kleuter van 4;6 kan een ontwikkelingsniveau hebben van 4;10. Bij een volgende registratie op de leeftijd van bijv. 5;2 kan de ontwikkelingsleeftijd 5;4 zijn en bij weer een volgende registratie op de leeftijd van 5;8 kan de ontwikkeling overeenkomen met 5;10

Is het mogelijk om leerlinggegevens van de KIJK! cd-rom (of welk ander programma dan ook) naar KIJK! webbased over te zetten?

Nee, het importeren van gegevens vanuit de cd-rom versie is niet mogelijk. Uit andere programma’s, bijvoorbeeld uw leerlingadminsitratiepakket, kunt u vaak een export maken van leerlingegegevens in EDEX-formaat. Die kunt u wel in KIJK! importeren. Zie voor meer details de handleiding.

Hoe zijn de kindgegevens beschermd?

Leraren hebben alle toegang tot de groepen waaraan ze gekopped zijn. Voor het dataverkeer van kindgegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde lijn (u ziet dat aan het webadres, dat begint met https (s staat voor secure). Ook hebben we de richtlijnen voor wachtwoorden aangescherpt (minimaal 6 tekens, waarvan minimaal 1 cijfer en 1 letter). Daardoor is de kans dat u in kunt loggen met een willekeurig wachtwoord erg klein. Elke nacht wordt een back up gemaakt van gegevens.

Waar vind ik de handleiding voor KIJK! webbased?

De meest recente handleiding is steeds hier beschikbaar.

Zit er een beperking aan het aantal groepen of het aantal leerlingen dat we kunnen invoeren?

Nee, er zijn geen beperkingen.

Kunnen we van KIJK! ook delen gebruiken (bijvoorbeeld niet alle leerlijnen)?

Jazeker, dat is een keuze die je zelf desgewenst kunt maken.

Je mist de Cito toets invoering?

Lang geleden, toen er alleen nog maar Cito toetsen waren en scholen nog weinig administratiesystemen hadden hebben we de mogelijkheid ingebouwd om de Cito toets toe te voegen. Inmiddels is die situatie enorm veranderd. Er zijn veel meer (mogelijke) toetsen bijgekomen. Die ieder een eigen wijze hebben van uitkomsten noteren. Daarbij is het nu zo dat de uitkomsten worden opgeslagen in het administratiesysteem. En, dubbel werk moeten we zeker niet stimuleren.

Om deze redenen hebben we besloten de mogelijkheden t.a.v. het invoeren van toets resultaten niet verder uit te breiden.

Per 1 augustus 2016 is de optie ‘toetsen’ in zijn geheel uit KIJK gehaald.

De ontwikkelingslijn van de tekenontwikkeling heeft mijlpalen over een langere periode. Klopt dat en waarom is dat?

Ja, dat klopt. Bij de ontwikkelingslijn tekenen zijn vanaf het vierde jaar periodes van een heel jaar opgenomen in plaats van een half jaar. De reden hiervan is dat een opsplitsing in halfjaarlijkse fases niet strookt met de werkelijkheid. Kinderen hebben meer tijd nodig om te rijpen en te oefenen voor het bereiken van een volgend ontwikkelingsfase (bron: handleiding KIJK! 1-2, pag. 86).

In KIJK! Webbased registratie stonden wel mijlpalen (i) van een half jaar geplaatst met binnen één jaar dezelfde tekst. Dit heeft verwarring opgeroepen. Gebruikers vroegen zich af of we soms per ongeluk eenzelfde mijlpaal hadden ingevoerd.

De mijlpalen in KIJK! Webbased zijn nu exact gelijk aan die in de handleiding en in het volgboekje van KIJK! 1-2. Dat betekent dus dat er alleen mijlpalen zichtbaar zijn op 4, 5, 6 en 7 jarige leeftijd.

Soms komen kinderen twee keer in het systeem voor, dat is onhandig. Hoe kan dat en hoe kan ik dat voorkomen?

Leerlingen kunnen op verschillende manier ingevoerd worden in het KIJK! systeem. Handmatig, via een Edexbestand waarmee de leerlinggegevens worden overgenomen uit uw administratieprogramma of via de overdracht vanuit de voorschool of peuterspeelzaal of andere school. KIJK! Webbased herkent leerlingen als de gegevens exact hetzelfde zijn en ziet dit dan ook als één leerling. Op het moment dat de leerling in KIJK! genoteerd staat als ‘Jan Janssen’ en in het administratieprogramma ‘Jan Jansen’, of ‘J. Janssen’, dan herkent KIJK! de leerling niet en komt de leerling twee keer in uw systeem te staan.

Het is dus erg belangrijk om hierin eenduidig te zijn! Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de geboortedatum. Bij het ‘aannemen’ van een leerling vanuit de optie ‘verhuizen’ is het belangrijk dat u eerst controleert of naam en geboortedatum van de leerling op dezelfde wijze zijn genoteerd. Als dit niet het geval is, pas dan (tijdelijk) de gegevens van de betreffende leerling aan in uw KIJK! Webbased registratie omgeving (via ‘beheer’ – ‘leerling beheer’).

Als de gegevens (naam, geboortedatum) hetzelfde zijn, kunt u de leerling direct aannemen. Overigens: het systeem is NIET hoofdlettergevoelig!

En hoe zit dat met de KIJK! gebruikers? Die staan er soms ook twee keer in?

Ook voor hen geldt: als zij zijn ingevoerd vanuit een administratiesysteem (Esis, ParnasSys, dotcom) onder een andere naam (bijvoorbeeld met de meisjesnaam) dan dat u zelf in KIJK! Webbased registratie invoert, dan ziet het systeem dit als twee verschillende gebruikers. Dat is niet wenselijk! U kunt dit voorkomen door de namen aan te passen (via ‘beheer’ – ‘gebruikers’ – ‘bewerken’).

Soms lukt het mij niet om in te loggen. Ik weet dan zeker dat ik de juiste inlognaam en het juiste wachtwoord gebruik. Hoe kan dat?

Vaak gaat het mis als u via een zoekprogramma als ‘Google’ naar de pagina van KIJK! Webbased registratie wilt gaan. U komt dan in de ‘demo-omgeving’ en wellicht heeft u dat niet gelijk in de gaten. U kunt dit eenvoudig voorkomen door de website van KIJK! Webbased registratie (www.kijkregistratie.nl) toe te voegen aan uw favorieten. U komt daarmee, zonder zoeken en onnodige handelingen, direct in het juiste systeem.

Wanneer verhuizen? Wanneer archiveren?

Als een leerling van uw school naar een andere school gaat die ook werkt met KIJK! Webbased registratie, dan ‘verhuist’ u de leerling naar die betreffende school. U biedt de leerling aan via de optie ‘verhuizen’. Na acceptatie door de ontvangende school zijn de observatie- en registratiegegevens van de leerling ook fysiek uit uw systeem verdwenen (tip: overleg met de ontvangende school hierover zodat zij de leerling snel accepteren. Zolang dat niet is gebeurd zijn gegevens van de leerling nog fysiek in uw systeem aanwezig). U kunt wel altijd de rapporten opvragen van de betreffende leerling.

Leerlingen die u ‘verhuist’, hoeft u dus NIET te archiveren.
Leerlingen die doorstromen, binnen uw school, naar groep 3 kunt u wel archiveren. Voor hen geldt ook dat u wel altijd de betreffende rapporten op kunt vragen. Fysiek zijn de gegevens van de leerling uit uw systeem.

Hoe kan ik zien welke lijnen ik mogelijk vergeten ben te registreren?

In het menu ‘registratie afsluiten’ ziet u in het scherm zoals hiernaast afgebeeld. Selecteer de juiste groep en de juiste module in geval er meer groepen en modules beschikbaar zijn. (zie afbeelding 1, rode pijl)

In het overzicht rechts op de pagina ziet u aan de gekleurde bolletjes of de registratie volledig is (groen), bijna volledig (oranje) of geen registratie aangemaakt of registratie afgesloten (rood). (zie afbeelding 1, blauwe pijl)

Door te dubbelklikken op de naam van een leerling met een oranje bolletje, (of op de ‘info button’ op de i-pad) krijgt u een overzicht waarin u kunt zien welke ontwikkelingslijnen NIET zijn geregistreerd.

Als u deze lijnen alsnog wilt aanvullen, sluit u het betreffende venster (op kruisje, rechts boven klikken) en vervolgens op de button ‘annuleren’. U kunt nu de registraties van de betreffende leerling(en) compleet maken. (Zie afbeelding 2).

Moet je om de registratie af te kunnen sluiten alle ontwikkelingslijnen hebben ingevuld?

Ook als ontwikkelingslijnen niet volledig zijn ingevuld kunt u, indien u dat wilt, de registratie afsluiten. Op het individuele rapport ziet u alleen díe lijnen die u heeft ingevuld.

Hoe kan ik voor één kind een registratie afsluiten?

Als u de registratie wilt afsluiten (volledig of niet volledig) kunt u kiezen voor: afsluiten per leerling of afsluiten per groep.

Groepsregistratie afsluiten

Let op: als u hiervoor kiest, wordt voor alle leerlingen de registratie afgesloten, ongeacht of de registratie volledig is ingevuld of niet.

  • Klik op ‘Afsluiten groep’ om de registratie voor de hele groep in één keer af te sluiten.

Individuele registratie afsluiten

  • Klik op het kind/ de leerling waarvoor u de registratie wilt afsluiten
  • Klik op ‘Afsluiten leerling’

Het afsluiten van de registratie wordt, als u dat niet aanpast, automatisch op de dag van afsluiten ingesteld. Als u dit wilt aanpassen, om bijvoorbeeld de afsluitdatum van alle kinderen in het systeem toch op dezelfde dag te hebben (bijvoorbeeld allemaal op 30 januari), dan kan dat in het onderstaande scherm. U kunt daar alleen een datum uit het verleden invullen, afsluiten op een datum in de toekomst is niet mogelijk.

Kan ik ook voor een groepje kinderen een registratie afsluiten?

Nee, dat is (nog) niet mogelijk.

Kan ik een afgesloten registratie ook aanpassen of verwijderen?

Nee, een eenmaal afgesloten registratie is niet meer aan te passen of te verwijderen. Ook invoeren van registraties in het verleden (eerdere schooljaren) is niet mogelijk.

In de kolom ‘risicofactoren’ staat een 0 terwijl ik wel een opmerking had gemaakt bij het registreren. Hoe kan dat?

Indien van toepassing vinkt u één of meer risicofactoren aan. U ziet dát aantal terug in de kolom risicofactoren op het groepsrapport.

Als u geen factoren aanvinkt maar wel een registratieopmerking maakt, dan komt er in het betreffende vakje in het groepsrapport het cijfer ‘0’ te staan.

Wat aangeeft: geen risicofactoren, wél een opmerking. Heeft u GEEN risicofactoren aangevinkt én GEEN opmerkingen gemaakt, dan wordt het betreffende vakje in het groepsrapport grijs.

Ik wil graag zien wat ik vorige keer heb geregistreerd. Hoe zie ik dat?

Onderstaande afbeelding ziet u bij het registreren van de ontwikkelingslijnen. De dikke lijn is de ontwikkelingslijn waarop u registreert. De dunne lijn daarboven geeft de vorige registratie aan.

Hoe kan ik zien hoe oud de leerling is op het moment van registreren?

Het pijltje bovenaan de dunne lijn geeft de leeftijd aan van de leerling op het vorige registratiemoment. Het pijltje boven de dikke lijn geeft de huidige leeftijd aan.

Hoe kan ik zien of er in de ‘niet afgesloten registratie’ is geregistreerd?

Zodra u heeft geregistreerd in een ontwikkelingsgebied, verschijnt de button ‘verwijderen’ (onderaan het scherm) . Klikt u op deze button dan wordt de registratie van het ontwikkelingsgebied dat zichtbaar is, verwijderd.

Kan ik in de registratie waarin ik aan het werken ben ook nog iets aanpassen/verwijderen?

Zolang een registratie niet is afgesloten (zie in het scherm ‘registratie afsluiten’) kunt u nog wijzigingen aanbrengen!

Waarom is het nodig een bewerkersovereenkomst af te sluiten?

Al vanaf het ontstaan van KIJK! Webbased zijn wij ons bewust van de privacygevoeligheid van de  data die worden opgeslagen in KIJK!. Dat wat nodig was om de data te beschermen, hebben we steeds in acht genomen. Per 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangescherpt en hebben we onze procedures om privacy te beschermen opnieuw onder de loep genomen. Licentiehouders van KIJK! Webbased, hebben ook  een formele waarborg nodig voor de bescherming van deze gegevens.

Formele waarborg: Convenant Digitale Leermiddelen
Bazalt is aangesloten bij het Convenant Digitale Leermiddelen. Dat zijn afspraken tussen Educatieve Uitgeverijen en onder meer PO-raad en VO-raad, waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd (zie: www.privacyconvenant.nl).

Onderdeel van dit convenant is een ‘Bewerkersovereenkomst’. Daarin staat wat de bewerker (dit is Bazalt, die de gegevens van kinderen bewerkt met KIJK! Webbased)  doet om de privacy te bewaken en waar welke verantwoordelijkheden liggen: waarvoor is de bewerker aansprakelijk en waarvoor niet? 
Met alle houders van een licentie voor KIJK! Webbased  sluiten we een bewerkersovereenkomst af, specifiek toegepast op KIJK! Webbased.  Met al onze partners die betrokken zijn  bij KIJK! Webbased (de bouwer van de applicatie en de helpdesk bijvoorbeeld)  sluiten we subbewerkersovereenkomsten af. Daarin is geregeld dat ook zij de privacy van persoonsgegevens beschermen. De verantwoordelijkheden van diverse partijen zijn daarmee afgedekt. 


KIJK! Op sociale competentie

Is het mogelijk om leerlinggegevens vanuit andere systemen in één keer in het registratie-instrument van KIJK! op Sociale Competentie te importeren?

Er zijn mogelijkheden om bepaalde gegevens opgeslagen in een EDEX-bestand te importeren. Instructies daarvoor vindt je in de handleiding. Aangezien er veel verschillende EDEX-bestanden bestaan, lukt de import niet altijd. De enige oplossing is in dat geval het eenmalig handmatig invoeren van leerlinggegevens.

Tip: het invoeren van leerlinggegevens is eenvoudig. Wellicht kun je een ouder vragen om daarbij te ondersteunen.

Is Kijk! op sociale competentie Cotan gecertificeerd?

Aan de inspectie is gevraagd of KIJK! Op Sociale Competentie voldoet aan de eisen van de inspectie. Als u werkt met KIJK! op Sociale Competentie werkt u aan het primaire doel waaraan de inspectie in haar antwoord refereert, namelijk het volgen en analyseren van de sociaal- emotionele ontwikkeling en op basis daarvan passende acties formuleren teneinde de opbrengsten op sociaal- emotioneel gebied te verhogen of te borgen. Lees verder..


KIJK! in Parnassys

Kan ik KIJK! documenten opslaan in ParnasSys?

Instructie t.b.v. documenteren/ archiveren van de diversen rapporten en bijlagen uit KIJK! in uw eigen administratie systeem.

KIJK Documenten opslaan in administratiesystemen – ParnasSys