Jonge Kind

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk thema van Bazalt

Spelend leren is daarbij het uitgangspunt: kinderen moeten zich veilig weten, gebruik kunnen maken van een rijke speel-leeromgeving. Nieuwsgierigheid moet geprikkeld worden met uitdagende materialen en activiteiten. Er mag volop tijd zijn voor spel, spel dient verrijkt te worden. Jonge kinderen hebben baat bij samenwerken in kleine groepjes, maar ook de participatie en interactie in de grote groep moet aangeboden worden.

Jaarlijks maken tientallen pedagogisch medewerkers en leraren in groep 1 en 2 gebruik van ons professionaliseringsaanbod. Wij ondersteunen organisaties voor kinderopvang, kindcentra en scholen met advies, training en coaching.

Heb je een specifiek vraagstuk over het jonge kind? Onze experts gaan graag in gesprek over oplossingen die aansluiten bij de situatie. Hierbij gebruiken wij altijd de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten die direct toepasbaar zijn.