Rekenontwikkeling, meer dan cijfers, getallen en tellen..

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Als we het over rekenen hebben en de rekenontwikkeling, dan praten we al snel over cijfers, getallen, tellen, begrippen als veel, meer, minder. De ontwikkeling van gecijferdheid en logisch denken is wellicht ook makkelijker te herkennen als rekenen en rekenontwikkeling. We merken dat de voorwaardelijke ontwikkeling als lichaamsoriëntatie en oriëntatie op ruimte en tijd daarin een minder belangrijke plek krijgen en vaak ook minder aandacht. Juist binnen deze aandachtsgebieden ontwikkelen kinderen kennis over het eigen lichaam en dit in relatie tot de ruimte. Een ontwikkeling die ze nodig hebben als basis van leerprocessen als lezen, rekenen en wiskunde en kaart lezen.  

We doen dus een pleidooi om ook deze ontwikkeling rijkelijk te stimuleren!  

In Kijk Kies Doe voor kleuters worden activiteiten aangeboden gericht op deze ontwikkeling en gekoppeld aan de (SLO) doelen.

  • Activiteit 2 Tik, tik, dit ben ik! uit het blauwe katern, is een (groep 1-2) activiteit passend bij de lichaamsoriëntatie
  • Activiteit 11. De karren in de schuur, uit blauwe katern is een (groep 1-2) activiteit passend bij de ruimtelijke oriëntatie.  

Werk je in de kinderopvang?
Dan vind je op pagina 158 -159 in Kijk Kies Doe voor 0-4 jarigen enkele activiteiten gericht op deze ontwikkeling.

Buiten aan de slag met de rekenontwikkeling?

Natuurlijk buiten rekenen

Met het boek Natuurlijk, buiten rekenen bieden we een schat aan mogelijkheden om kinderen van 2-8 jaar ook in de buitenruimte te begeleiden bij deze ontwikkeling.