Aanbod

Werken aan een goede relatie met leerlingen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De essenties  

  • Zicht op 2 dimensies die de verstandhouding tussen jou en je leerlingen bepalen
  • Kennismaken met concrete stappen om doelgericht te werken aan een goede relatie met je leerlingen
  • Zicht op zaken om in je klas aan te pakken

“De kwaliteit van de verstandhouding tussen leraar en leerlingen is zonder meer één van de hoekstenen van effectief management en misschien zelfs wel dé hoeksteen van het onderwijs.”

Inhoud

In deze training gaan we dieper in op de vraag hoe je een goede relatie met leerlingen bouwt en onderhoudt. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. Je ontdekt in deze training hoe je gericht kunt werken aan een goede relatie. Dit doen we door presentatie af te wisselen met interactie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk.

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten, zodat je in de tijd tussen de bijeenkomsten aan de slag kunt met het toepassen van het geleerde in je werk! In de tweede bijeenkomst is er dan ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Aanbevolen: De Kunst & Wetenschap van het lesgeven en De Reflectieve Leraar.

Past deze training bij jou?

Na deze training ben je als leraar in PO, VO of MBO in staat om met de kennis over een goede relatie met leerlingen bewust in te zetten in het werken in je klas en hierdoor je handelen aan te scherpen.

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers

Uitgaven