Aanbod

Regie in je eigen groep : Groeien in jouw (nieuwe) rol als leraar

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Essentie 

 • Een stevige basis voor jou (als starter) met je eigen groep 
 • Uitbouwen van je eerder opgedane kennis, competenties en vaardigheden richting jouw (nieuwe) rol als leraar 
 • Veel ruimte om ervaringen en vraagstukken uit jouw praktijk uit te wisselen
 • Sterk gericht op de praktijk

Inhoud

Je (bent gestart in het primair onderwijs en) draagt verantwoordelijkheid voor je eigen klas. Als leraar, zij-instromer of starter wil je een goed fundament leggen voor het werken met je groep. Onze gedeelde missie: jouw leerlingen ontwikkelen zich optimaal in jouw klas!

Om je heen zie je good practices van collega’s en jij zoekt je eigen weg naar vakmanschap.

Je wil verder bouwen aan een veilig leerklimaat, effectief klassenmanagement en weten hoe je omgaat met ordeverstorend gedrag. Door gereedschappen te verzamelen voor een goed georganiseerde en gemanagede klas, sta je krachtiger voor jouw klas en kunnen je leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

De training bestaat uit:

 • 3 dagdelen: trainingsbijeenkomsten á 3 uur
 • 2 dagdelen: intervisiebijeenkomsten á 2 uur
 • Optioneel: uitbreiden met begeleiding in de klas van de trainer (Neem hiervoor contact op met Bazalt.)

Opbrengsten

 • Je bouwt jouw kennis, ervaringen en talenten uit, zodat jij krachtiger voor je klas staat 
 • Je weet wat research zegt over hoe leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkeling in jouw klas
 • Je hebt diverse gereedschappen verzameld voor een goed georganiseerde en gemanagede klas
 • Je kunt in je klas leidinggeven op het gebied van gedrag, rekening houdend met de behoeften van je leerlingen

Boeken

 • Marzano, R. (2014) Wat werkt in de klas. Pedagogisch handelen & klassenmanagement. 
 • Salter, R. (2019) Krachtig aanwezig zijn in de klas pocket
 • Tip: Pennings, L. et al (2018) Goed van Start

Past deze training bij jou?

We bieden deze training aan leraren primair onderwijs, zij-instromende / startende leraren én onderwijsassistenten met lesgevende taken in het primair onderwijs.

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in: