Aanbod

Omgaan met nieuwe kennis

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Leerlingen moeten actief betrokken worden bij het verwerken van informatie”

In deze training gaan we dieper in op de vraag hoe u leerlingen goed om leert gaan met nieuwe kennis. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. Presentatie wisselen we af met interactie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk.

De essenties

  • Weten welke leerstrategieën effectief zijn bij het aanbieden van nieuwe kennis
  • Weten hoe je leerlingen activeert vooraf en tijdens het aanbieden van nieuwe kennis
  • Zicht op mogelijkheden om non-verbale notities in te zetten bij het aanbieden van nieuwe kennis

Opbrengst

Na deze training ben je in staat de theorie en actiestappen over het aanbieden van nieuwe kennis bewust in te zetten in het werken in je klas en hierdoor je handelen aan te scherpen.

  • Je weet wat belangrijk is als je nieuwe kennis aanbiedt;
  • Je weet wat de rol van de leraar en de rol van de leerling hierbij is;
  • Je kent leerstrategieën die van belang zijn bij de aanbieding van nieuwe kennis

Inhoud & Werkwijze

Bij voorkeur bestaat de training uit 2 bijeenkomsten, zodat je in de tijd tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in je werk! In de tweede bijeenkomst is er ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Aanbevolen: De Kunst & Wetenschap van het lesgeven en De Reflectieve Leraar.

Past deze training bij jou?

Leraren PO, VO, MBO

Training op locatie

Wil jij deze training op jouw locatie? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers