Aanbod

Oefenen en verdiepen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Leerlingen moeten ruim in de gelegenheid gesteld worden hun nieuwe vaardigheden te oefenen en hun inzicht in de nieuwe stof te verdiepen.” In deze training gaan we dieper in op de vraag hoe u leerlingen goed laat oefenen en hun begrip van nieuwe kennis kunnen verdiepen. Dit doen we aan de hand van de onderzoeksgegevens van Robert Marzano vanuit het boek De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven. Presentatie wisselen we af met interactie. Ook zal er ruimte zijn de gepresenteerde stof om te zetten naar de eigen lespraktijk.

De essenties 

  • Je hebt ideeën om leerlingen anders dan via herhaling hun kennis en vaardigheden te laten oefenen en verdiepen
  • Zicht op mogelijkheden om leerlingen actief aan de slag te zetten, zodat leerlingen de leerstof langdurig onthouden en blijvend kunnen toepassen
  • Aan de slag met activiteiten gericht op het identificeren van overeenkomsten en verschillen om leerlingen op een dieper niveau leerstof te laten verwerken

Opbrengst

Na deze training ben je in staat de theorie en actiestappen over het oefenen en verdiepen van nieuwe kennis bewust in te zetten in het werken in je klas en hierdoor je handelen aan te scherpen.

Inhoud & Werkwijze

Bij voorkeur bestaat de training uit 2 bijeenkomsten, zodat u in de tijd tussen de bijeenkomsten aan de slag gaat met het toepassen van het geleerde in uw werk! In de tweede bijeenkomst is er dan ruimte voor interactie zodat deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Aanbevolen: De Kunst & Wetenschap van het lesgeven en De Reflectieve Leraar.

Past deze training bij jou?

Leraren PO, VO, MBO

Training op locatie

Wil jij deze training op jouw locatie? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers