Aanbod

Model voor effectief lesgeven – basis voor observatie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De essenties

  • Versterken van didactische vaardigheden van leraren op basis van het model voor effectief lesgeven
  • Weten hoe je het model voor effectief lesgeven kunt inzetten als observatie-instrument
  • Weten hoe je het model voor effectief lesgeven kunt gebruiken om observaties en discussies over lesgeven aan te scherpen en vanuit leiderschap te sturen op kwaliteit 

Het model voor effectief lesgeven van Robert Marzano is opgenomen in de Wijzer over Zien en Kijken van de PO Raad. Het is een ‘rode draad’ voor lesgeven, die ingezet kan worden voor alle aspecten van personeelsbeleid: van ontwikkelen tot observeren en beoordelen.

Inhoud en werkwijze

Het model van Marzano

Het model wordt uitgesplitst naar 41 elementen van goed lesgeven die van invloed zijn op het leren van de kinderen. Deze zijn op hun beurt weer uitgewerkt in strategieën waar leraren direct mee aan de slag kunnen in hun praktijk. Leraren kunnen hier doelgericht mee oefenen en op reflecteren

Sturen op kwaliteit

Een school kan Kunst & Wetenschap inzetten als een observatie-instrument, om feedback te geven en om te beoordelen. Het kan gebruikt worden om observaties en discussies over lesgeven aan te scherpen en vanuit leiderschap te sturen op kwaliteit. Het model is daarnaast ook ontwikkelingsgericht en handvat voor leraren om te reflecteren op hun lesgeven. Wat wil ik bereiken, welke leraarvaardigheden wil ik daarin behouden of verder ontwikkelen, wat wordt mijn leerdoel en mijn POP? 

Kunst & Wetenschap biedt een kader om (gezamenlijk) effectieve lessen te plannen en voor te bereiden. De 41 elementen uit het model kunnen zo direct in praktijk worden gebracht.

Variabele toepassing van de elementen

Een school kan op verschillende manieren aan de slag met het model voor Effectief Lesgeven. De school kan steeds kiezen om te werken met alle 41 elementen uit het model of een cluster van elementen te kiezen.

Opbrengst

  • je kent het model effectief lesgeven 
  • je hebt met het model effectief lesgeven gewerkt 
  • je kent de mogelijkheden en interventies die je met het model kunt realiseren. 

Past deze training bij jou?

Ben je leidinggevende en is jouw personeelsbeleid gericht op het versterken van didactische vaardigheden van leraren? Hoe geef je richting aan het lesgeven en wat zijn vaardigheden die daarbij centraal staan? Maak je daarbij al gebruik van een model en een observatie-instrument?

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers

Uitgaven