Aanbod

Medebehandelaar dyslexie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Om voor ons te kunnen werken als dyslexiebehandelaar is het noodzakelijk om de cursus tot ONL dyslexiebehandelaar te volgen.

Als dyslexiebehandelaar voer je wekelijks behandelingen uit voor de Bazalt Groep locatie Den Haag volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling en de werkwijze die Onderwijszorg Nederland (ONL) heeft opgesteld. De training is gericht op het zelfstandig kunnen uitvoeren van deze behandeling. In 3 dagen wordt zowel de inhoudelijke als procedurele kant van de behandeling besproken. We gaan ervan uit dat de deelnemer over basiskennis m.b.t. leesproblemen en dyslexie beschikt.

De essenties

Kader ONL behandeling en Spelling Lezen en Pedagogisch handelen Inhoudelijke organisatie behandeling Videopresentaties en procedurele organisatie behandeling.WerkwijzeVoor de start van de training zal er een kennismakingsgesprek met de deelnemer plaatsvinden.

Doel

Opleiden dyslexiebehandelaars.

Doelgroep

Orthopedagogen, psychologen, logopedisten

Kennis/werkervaring

Literatuur

Protocol Diagnostiek en Behandeling van Dyslexie 3.0
Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie 

Agenda