Aanbod

KlasBouwers en TeamBouwers voor het stimuleren van de sociale verbondenheid (Kagan)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kagan Coöperatieve structuren voor een positief klimaat en sociale verbondenheid in de groep en in de teams van leerlingen. Leerlingen vinden de structuren leuk, de leerprestaties gaan omhoog en storend gedrag komt veel minder voor.   

Essentie

  • Klas- en TeamBouwers zijn activiteiten die je doet met de klas en in de teams van 4 leerlingen in je groep.  
  • Door deze activiteiten ontstaat een gevoel van veiligheid in de groep. Bovendien groeit de bereidheid, zelfs de wil om met elkaar samen te werken. Het werkklimaat in het team, de teamcohesie wordt hier positief door beïnvloed.  

Verschillende soorten activiteiten. Klas- en TeamBouwers zijn gericht op:  

  • elkaar (nog beter) leren kennen 
  • het ontwikkelen (of onderhouden) van een eigen (team) identiteit 
  • het leren waarderen van verschillen tussen de klas -en teamgenoten 
  • het ontwikkelen van synergie. 

Inhoud 

In 2 dagdelen wordt doelgericht ingezet op basisinzichten, leerkrachtvaardigheden en aparte activiteiten: Klas –en TeamBouwers. Daarnaast maken routines van coöperatief klassenmanagement deel uit van deze scholing (Een goed georganiseerde klas is een coöperatieve klas). 

Deelnemers ervaren een aantal Klas en TeamBouwers en hebben ook toepassingsmogelijkheden voor hun eigen groep. 

Opbrengst 

  • Je leert Klas- en TeamBouwers te integreren in je dagelijks onderwijs. Je kunt sociale verbondenheid in je klas en het werken in teams stimuleren. 
  • Je weet hoe je de wil om samen te werken stimuleert. 
  • Je bent je nog meer bewust van de kracht en het nut van Klas-en TeamBouwende activiteiten en past ze structureel toe in je groep en in de school!   

Voor wie? 

Leraren en IB-ers in PO en VO. 

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers