Trainingen

KIJK! op Sociale competentie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Essentie 

  • Zicht hebben op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen  
  • Op een eenduidige wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen van kinderen in groep 3 t/m 8, aansluitend op de werkwijze in groep 1-2.  
  • Werkwijze van observeren en registreren sluit aan bij KIJK!  

Inhoud  

KIJK! op Sociale Competentie is een digitaal instrument, waarmee je de sociaal-emotionele ontwikkeling volgt van kinderen in de groepen 3 tot en met 8, met als doel gerichte stimulering. De werkwijze is gebaseerd op KIJK! voor het jonge kind: observeren-reflecteren-stimuleren. 

Het bevat echter geen ontwikkelingsmijlpalen, maar ontwikkelschetsen voor groep 3-4, 5-6 en groep 7-8. Voor elk van deze groepen zijn signaleringlijsten beschikbaar. Vanaf groep 5 vullen kinderen zelf ook een lijst in. Het instrument bevat ook journaalactiviteiten, waarmee je meteen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen werkt.  Dit geeft je de gelegenheid het gedrag van leerlingen concreter te observeren. 

Tussen de signaleringslijst, de ontwikkelschets, de leerlingenlijst en de journaalactiviteiten bestaat een duidelijke koppeling. De signaleringslijst bestaat uit 3 domeinen: intrapersoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijk ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Door gelaagde observatieniveaus van globaal naar gedetailleerd is deze lijst eenvoudig in te vullen. Je vult die onderdelen in, die voor jouw signalering van belang zijn. Je kunt bijvoorbeeld diepgaander signaleren bij kinderen waar je je zorgen om maakt. In iedere schets staan aanwijzingen om probleemgedrag te verhelderen en suggesties om dit probleemgedrag aan te pakken. Het verwerken van de gegevens doe je via de website. De resultatenweergave van de signalering vindt plaats op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau. 

KIJK! op Sociale Competentie kan in combinatie met de andere KIJK! producten worden gebruikt, maar is evengoed geschikt voor scholen die niet met KIJK! werken. 

Werkwijze 

Deze training wordt in 2 dagdelen aangeboden. 

In de eerste bijeenkomst leer je werken met het instrument KIJK! op sociale competentie. Hoe kan dit instrument jouw werkwijze ondersteunen? 

In de tweede bijeenkomst verfijn je je werkwijze met het instrument en integreer je het in jouw schoolstructuur.  

Meer informatie 

Bekijk het demo-account op http://demo.kijkopsocialecompetentie.nl.  
Je logt in met de onderstaande gegevens: 
Gebruikersnaam: bazalt 
Wachtwoord: bazalt 
Handleiding: Handleiding KIJK! op sociale competentie DEMO
Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs. 

Handleiding KIJK! op sociale competentie

Training op locatie

Ben je geïnteresseerd in een training op locatie? Vul dan het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Trainers

Uitgaven