Aanbod

Kagan Coöperatief Leren voor jonkies

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Wanneer je weet aan te sluiten bij de behoeften van jonge kinderen: praten, samenwerken en bewegen in het teken van de leerstof, stimuleert dit de betrokkenheid en versterkt het leerproces.

Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een breinvriendelijke aanpak voor lesgeven en klassenmanagement om dit in goede banen te leiden. Het succes zit in coöperatieve leerstategiëen (CLs). Kagans structuren blijken effectief, ook in de onderbouw. Meer informatie vind je op www.cooperatiefleren.nl.

De essenties

  • Je leert hoe je didactische structuren opbouwt om jonge kinderen stapsgewijs vertrouwd te maken met de Coöperatieve structuren
  • Je leert en ervaart didactische structuren die inzetbaar zijn in de hele groep, kleine kring en bij de speelwerk-les.
  • Je krijgt inzicht in hoe je Coöperatief leren nog beter kunt afstemmen en integreren in het beredeneerd onderwijsaanbod voor jonge kinderen.

Inhoud

In deze verdiepende module voor de leraren van groep 1-2 gaat het vooral om het opbouwen en aanleren van coöperatieve structuren bij jonge kinderen. Tevens leer je werken in coöperatieve teams in de (kleine) kring en is er veel aandacht voor het stimuleren van coöperatieve routines en sociale vaardigheden.

Opbrengst 

  • Je kunt didactische structuren stapsgewijs opbouwen en aanleren 
  • Je kunt didactische structuren inzetten voor routines met de hele groep, in de kleine kring en in de speel-leerlessen 
  • Je hebt (nog) meer inzicht met welk doel en met welke structuur je gestructureerde interactie inbouwt in het speel-leerproces, in het beredeneerd aanbod voor jonge kinderen 

Omvang

Twee bijeenkomsten van 3,5 uur.

Voor wie

Voor leraren groep 1-2 die verdieping willen in de aanpak van coöperatief leren in de onderbouw. 

Voorkennis: deelnemers hebben level 1 Kagan Coöperatief Leren gevolgd.

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers