Aanbod

Kagan Coöperatief Leren, level 3 – Meer didactische structuren in leerfase integreren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Leerlingen actief betrekken bij de les blijft voor veel leraren een uitdaging. De Amerikaanse onderwijsexpert Dr. Spencer Kagan ontwikkelde met zijn Coöperatieve Leerstrategieën (CLs) een aanpak voor lesgeven en klassenmanagement. Om Kagan Coöperatief Leren succesvol te implementeren op school zijn 3 trainingen te volgen met verschillende instapniveaus.

Essentie

 • Nieuwe didactische structuren toevoegen aan je repertoire 
 • Teamwerk stimuleren 
 • Differentiatie met de didactische structuren kunnen toepassen 

Opbrengst 

Wat leer je tijdens deze training:  

 • Didactische structuren bewust inzetten in de verschillende fasen van het les model. 
 • Bewuster vormgeven van onderwijsaanbod door keuzes te maken. 
 • Nieuwe didactische structuren ervaren en kunnen toepassen.   
 • Weten hoe je werkt in coöperatieve projecten, inclusief ideeën voor toepassing in de praktijk. 

Inhoud 

 • Principes van coöperatief leren en bewust kiezen voor functies van structuren 
 • Nieuwe structuren voor communicatievaardigheden en besluitvorming ervaren en toepassingsmogelijkheden zien 
 • Leerkracht A-B-C toepassen in je eigen lesmodel 
 • Lessen voorbereiden 
 • Coöperatieve projecten ervaren en toepassingsmogelijkheden voor je eigen groep bedenken 
 • Differentiëren met didactische structuren en structuren zelfsturend leren gebruiken 

Omvang 

Training Kagan level 3 is een training van 2 dagen of 4 dagdelen. 

Voor wie

Leerkrachten-IB-ers-directies van PO-VO scholen 

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers

Uitgaven