Aanbod

Kagan Coöperatief Leren, level 2 – Persoonlijke en sociale ontwikkeling stimuleren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Leerlingen actief betrekken bij de les blijft voor veel leraren een uitdaging. Dr. Spencer Kagan ontwikkelde met zijn Coöperatieve Leerstrategieën (CLs) een aanpak voor lesgeven en klassenmanagement. Om Kagan succesvol te implementeren op school zijn 3 trainingen te volgen met verschillende instapniveaus.

Essentie

 • Oefenen van sociale vaardigheden binnen ‘de gewone’ lessen. 
 • Met tools van Kagan Coöperatief Leren zelfontplooiing, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken activeren: iedereen mag er zijn!  
 • Doen wat de individuele leerling(en) en de groep nodig heeft voor de ontwikkeling van zelfbeeld en sociaal gedrag.   

Opbrengst 

Na deze training:  

 • Kun je anders kijken naar gedrag en reflecteer je op jouw denken en handelen als professional. 
 • Weet je aan welke sociale vaardigheden jij met je groep gaat werken in de komende periode. 
 • Ken je tools om in te zetten die een ‘gezond zelfbeeld ‘ en sociaal gedrag stimuleren.  

Inhoud & werkwijze 

Deze training is gericht op ontwikkeling van: Positieve sfeer in de groep, ontwikkeling van sociale vaardigheden; aandacht voor elkaar, meer zelfverantwoordelijk gedrag en zelfontplooiing. 

Je krijgt inzicht in: 

 • hoe je met jouw groep met behulp van drie tools sociale vaardigheden verankert  
 • hoe je deze tools kunt inzetten in de dagelijkse praktijk. 

Je ervaart: 

 • hoe je de verbondenheid in teams en in de hele groep kunt versterken. 
 • coöperatieve structuren en genereert ideeën voor toepassing in de praktijk. 

De 3 tools:

 • Modelling 
 • Bevestiging en bekrachtiging 
 • Reflectie en planning 

Interactieve plenaire presentaties worden afgewisseld door gestructureerde interactie in teams en tweetallen. De tools om sociaal vaardig gedrag te activeren worden geoefend en de toepassing in de eigen praktijksituatie wordt voorbereid tijdens de training. 

Voor wie

Leerkrachten-IB-ers, directie van PO-VO scholen 

Meer informatie 

Training Kagan level 2 is een training van 1 dag of 2 dagdelen en kan uitgebreid worden met een dagdeel waarin je dit curriculum aan sociale vaardigheden en de tools inbed in een methode voor sociale en emotionele ontwikkeling, die de school gebruikt. 

Training op locatie

Wil jij deze training op jouw locatie? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers

Uitgaven