Aanbod

Kagan CLS Coach | Opleiding

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Spencer Kagan ontwikkelde een breinvriendelijke en succesvolle aanpak voor lesgeven en klassenmanagement met behulp van coöperatieve structuren. We bieden leraren PO/VO/MBO en intern begeleiders die een coöperatief leren basistraining hebben gevolgd, een opleiding om tot coach te groeien binnen de eigen school.

De essenties 

 • Sturen op en begeleiden van de implementatie van Coöperatief leren in jouw organisatie.
 • Vaardig worden in MomentCoaching, een unieke vorm van coaching bij de invoering van coöperatief leren.
 • Verdieping in Kagan Coöperatief leren.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 8 modules, een intervisiemoment, eindpresentatie en eindgesprek. 

 • Modules Coöperatieve Leerstrategieën 
  1. Start van de opleiding, met achtergronden, inhoud van de aanpak
  2. Functies van structuren 
 • Modules MomentCoaching 
  – De theorie en met elkaar oefenen tijdens een cursusavond. 
  – Vaardigheden oefenen in de praktijk, op een school.  
  De coaches geven les, coachen en worden gecoacht. 
 • E-Learning Module Coöperatief Klassenmanagement 
  Praktijkonderzoek in de eigen situatie, kennis opbouwen, collega’s kunnen coachen, enthousiasmeren voor het realiseren van functioneel klassenmanagement op de werkvloer. 
 • Module Veranderkunde 
  Kennis hebben over invoeringsprocessen en situaties kunnen begrijpen die ontstaan op de werkvloer tijdens verandertrajecten. 
  Zicht hebben op aspecten van implementatie en een plan voor de eigen werksituatie opzetten. 
 • Monitoring en intervisie 
  Op koers? Portfolio vragen?  
 • Module Sociale Verbondenheid (en Klassenmanagement) 
  Nut en Motivatie, achtergronden over Coöperatief Klassenmanagement, Klas- en TeamBouwers. 
 • Module CLC-club 
  Coöperatief leren centraal op de werkvloer: voorbereiden, organiseren, proces leiden van werkbijeenkomst/inhoudelijke agenda 
 • Eindpresentatie en individueel gesprek 
 • Certificering 

Opbrengst 

 • Je bent een Kagan Coöperatief Leren Momentcoach binnen de eigen organisatie. 
 • Je kunt met je team starten met de uitvoering van een implementatieplan dat je hebt geschreven voor de eigen organisatie. 

Werkwijze 

Tijdens de bijeenkomst worden korte presentaties afgewisseld met praktische oefeningen en verwerking door de deelnemers. Voor en na de bijeenkomst bestudeer je de literatuur en oefen je de geleerde vaardigheden in de praktijk. Daarnaast werk je gedurende de hele opleiding vanuit een eigen onderzoeksvraag aan het ontwikkelen van een planmatige aanpak om coöperatief leren verder te implementeren in de school. Hierbij werk je met een portfolio. Praktijkgerichte opdrachten stem je zoveel mogelijk af op je eigen situatie en onderzoeksvraag. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van vooral praktische bevindingen én een planmatige aanpak voor de komende jaren met betrekking tot coöperatieve leerstrategieën. 

Voor wie 

Leraren PO/VO/MBO, intern begeleiders die een coöperatief leren training level 1 hebben gevolgd. 

Trainers

Agenda

Uitgaven