Aanbod

Implementatie PBS (Schoolwide Positive Behavior Support)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Positive Behavior Support (PBS) is een effectief gebleken schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is om leerprestaties te verbeteren. Dit gebeurt door een sociale omgeving te creëren die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Het is een aanpak voor alle leerlingen, met specifieke interventies voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een uniek element van PBS is de intensieve samenwerking tussen school, leraren, ouders, (jeugd)zorginstanties, kinderopvang en andere betrokkenen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat PBS zorgt voor:

  • een toename van (pro)sociaal gedrag;
  • een afname van probleemgedrag;
  • een toename van effectieve leertijd;
  • een verbetering van leerprestaties;
  • leerlingen die zich prettiger en veiliger voelen;
  • docenten die meer plezier beleven aan hun werk.

PBS is officieel erkend als ‘effectieve jeugdinterventie’ van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

De invoering en certificering van PBS duurt gemiddeld drie jaar. De wijze waarop PBS het beste kan worden ingevoerd afgestemd op de schoolsituatie bespreken we graag. Bij de implementatie werken wij altijd met trainers / adviseurs die opgeleid en gecertificeerd zijn in het PBS-programma.