Aanbod

Goed voorbereid verder

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Nadat je het schooljaar ‘Goed van Start‘ bent gegaan, merk je dat een aantal leerlingen gedrag laten zien waar jij niet meteen een antwoord op hebt. Ook voor deze leerlingen ben je op zoek naar een passend aanbod. In de bijeenkomsten “Goed voorbereid verder” leer je de boodschap achter orde verstorend gedrag te begrijpen. 

De essenties

 • Kijken naar gedrag als een boodschap 
 • Ordeverstorend gedrag verminderen; 
 • Elke leerling de aanpak bieden die hij nodig heeft; 
 • Samen met de groep werken aan verantwoordelijk gedrag 

Opbrengst

 • Je kunt de boodschap achter ordeverstorend gedrag duiden en (h)erkennen. 
 • Je kent posities die achter ordeverstoringen zitten en weet wat hiervoor kenmerkend is  
 • Je hebt je gereedschapskist gevuld met mogelijke oplossingen. 
 • Je kunt preventieve acties in zetten waardoor het gedrag zal afnemen  
 • Je kent directe aanpak strategieën en kunt er tenminste 5 inzetten 
 • Je weet op een passende wijze op deze leerlingen te reageren en kent vervolgacties. 

Inhoud 

In deze training van twee bijeenkomsten komt aan bod: 

 • De klassenvergadering 
 • Herstarten en resetten: waarom-wanneer en hoe dan? 
 • De drie pijlers: Erkennen – Samen Oplossen – Verantwoordelijkheid leren 
 • Werken aan verantwoordelijk gedrag met preventieve acties, directe aanpakstrategieën en opvolgmogelijkheden 

Literatuur

 • Verplicht: Goed van Start
 • Aanbevolen: Werken aan verantwoordelijk gedrag

Past deze training bij jou?

Goed voorbereid verder is individueel te volgen of met een aantal collega’s.

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers