Aanbod

Goed van Start

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Een goede start is het halve werk!

De essenties

 • Maak een goede start voor jou en je leerlingen
 • Kom samen met je leerlingen komen tot een veilig en positief leer- en leefklimaat
 • Pas direct toe in je groep

Een positief en veilig klimaat van de klas begint op dag 1 en je zorgt er het hele schooljaar voor het groepsklimaat te onderhouden, samen met je groep. Leerlingen leren elkaar (beter) kennen en de groep leerlingen ontwikkelt zich tot een leuke klas of die lastige, moeilijke, drukke of rommelige klas… Toeval? Nee.

‘Goed van Start’ is een praktische training waarin de theorie over groepvorming en groepsdynamica op een inspirerende manier met jouw dagelijkse praktijk verbonden wordt.  

Inhoud

In deze training komt aan bod:

 • Het model preventieniveaus van gedrag
 • De wet Sociale Veiligheid
 • Groepsvorming en de fases van groepsvorming
 • Algemene – en specifieke onderwijsbehoeften
 • KlasBouwers, TeamBouwers en energisers
 • Effectief leraargedrag

Tijdens de twee trainingsbijeenkomsten van Goed van Start leer je hoe je invloed kunt hebben op het ontwikkelen van een positief en veilig leer- en leefklimaat. Je krijgt inzicht in groepsdynamiek zodat je de verschillende fasen van groepsvorming en alles wat daarmee samenhangt nog beter begrijpt en op het juiste moment de juiste interventie kunt doen. Je leert hoe je samen met je groep, op een coöperatieve en voor iedere leerling op een ‘veilige manier’, de regels in de groep opstelt, evalueert en weer bijstelt. 

En, hoe ga je om met een groep die zich minder positief heeft gevormd? Welke mogelijkheden heb je, hoe ga je daar mee om en hoe komen jullie als groep daar samen nog beter uit?

Opbrengsten

 • Weten hoe je een veilige en positieve leer- en leefomgeving creërt  waarin kinderen optimaal kunnen profiteren van het door jou geboden onderwijs 
 • Bewust  kunnen waarnemen van het groepsproces dat zich voltrekt en welke rollen kinderen daarin kunnen hebben 
 • Gereedschap hebben om iedere fase van groepsvorming actief en bewust te beïnvloeden
 • Je eigen rol en invloed op het groepsproces en gedrag van kinderen herkennen en plannen 
 • Weten hoe je leerlingen die iets extra’s nodig hebben op pedagogisch gebied, wat je kunt bieden 

Past deze training bij jou?

Deze training is bedoeld voor leraren en intern begeleiders in het basisonderwijs. Voor leraren die te maken hebben (gehad) met minder positieve groepsvorming en ordeverstorend gedrag, geeft deze training inzicht in een andere mindset en aanpak. 

Training op locatie

Wil jij deze training op jouw locatie? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers