Aanbod

De Kunst & Wetenschap van het Lesgeven | e-module

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De essenties

 • Kennismaken met onderwijsstrategieën voor goed didactisch en pedagogisch handelen, klassenmanagement en het afstemmen van het onderwijsaanbod op de leerlingen in je klas
 • Kennismaken met een model effectief lesgeven
 • Je handelen verfijnen met strategieën die een positief effect hebben op het leren van leerlingen 

Doelgroep

Deze e-module is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met een model voor effectief lesgeven en wil weten hoe je je handelen als leraar kunt verfijnen met strategieën die positief effect hebben op het leren van leerlingen. De Kunst en Wetenschap van het Lesgeven is een concreet hulpmiddel voor elke leraar met 4 tot 18-jarige leerlingen.

Doelen/resultaat

In deze e-module maak je kennis met 10 ontwerpvragen voor goede lessen en hun relatie. Je krijgt inzicht in wat je van de huidige wetenschap kunt leren en hoe je dat als leraar kunt toepassen in je eigen lespraktijk.

Inhoud & werkwijze

De invloed van de leraar
Onderzoeken tonen aan dat effectieve scholen een enorm verschil kunnen maken in de leerprestaties van leerlingen. In de laatste tien jaar zijn de factoren die bijdragen tot de effectiviteit van een school steeds duidelijker geworden. Naast elementen als een goed onderbouwd curriculum en een veilige, ordelijke omgeving steekt één factor met kop en schouders boven alle andere uit: de invloed van de individuele leraren binnen de school.

De Amerikaanse auteur Robert J. Marzano heeft de wetenschappelijke publicaties op het gebied van onderwijsonderzoek van de afgelopen 35 jaar in kaart gebracht en overzichtelijk samengevat. Marzano vertaalt de uitkomst van zijn onderzoek naar concrete acties die in de schoolpraktijk kunnen plaatsvinden: de ultieme informatie om evidence-based onderwijs te realiseren.

Marzano stelt in deze e-module tien ontwerpvragen centraal, beschrijft onderzoeksresultaten en benoemt concrete actiestappen om te komen tot goed lesontwerp. De actiestappen worden in deze cursus praktisch uitgewerkt. Op deze manier kun je op een efficiënte manier kennis maken met de ‘kunst’ en ‘wetenschap’ van het lesgeven.

Ontwerpvragen
De tien vragen die aan de orde komen zijn:

 1. Hoe ontwikkel ik goede lessen binnen een samenhangend geheel?
 2. Hoe stel ik leerdoelen vast en communiceer ik deze, houd ik vorderingen van leerlingen bij en vier ik successen?
 3. Hoe laat ik leerlingen goed omgaan met nieuwe kennis?
 4. Hoe laat ik leerlingen oefenen en hun begrip van nieuwe kennis verdiepen?
 5. Hoe laat ik leerlingen hypothesen opstellen over nieuwe kennis en deze toetsen?
 6. Hoe krijg ik betrokken leerlingen?
 7. Hoe stel ik regels & routines op en handhaaf ik deze?
 8. Hoe herken en erken ik de naleving en het gebrek aan naleving van regels & routines?
 9. Hoe bouw en onderhoud ik een goede relatie met de leerlingen?
 10. Hoe communiceer ik hoge verwachtingen voor alle leerlingen?

De aanpak in deze e-module houdt rekening met het kiezen van de juiste onderwijsstrategie voor goed didactisch handelen, pedagogisch handelen, klassenmanagement en het afstemmen van het onderwijsaanbod op de specifieke leerlingen in de klas.

De e-module wordt begeleid door een trainer van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Trainers