Aanbod

Coaching startende leraar en zij-instromer

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

CNV onderzoek wijst uit dat 46 procent van de startende leraren overweegt het onderwijs vroegtijdig te verlaten. De werkdruk, het gebrek aan loopbaanontwikkeling en het salarisniveau zijn hiervan de belangrijkste redenen. Wij geloven dat scholen leraren kunnen binnen door een gerichte begeleiding in de vorm van bijvoorbeeld training en coaching.

Positieve en groeigerichte aanpak

Onze experts begeleiden startende leerkrachten vanuit krachten en kwaliteiten. Samen werken we toe naar geformuleerde doelen. Door deze positieve en groeigerichte aanpak streven we naar de juiste motivatie bij startende leerkrachten om binnen het onderwijs te kunnen blijven werken.

Inhoud

De startende leerkracht kan op verschillende manieren worden begeleid, denk hierbij aan:

  • Coaching gesprekken na schooltijd;
  • Coaching en begeleiding on the job (observatie in de klas + feedbackgesprek);
  • Co-teaching (samen een (gedeelte) van de les geven met de onderwijsadviseur);
  • SVIB;
  • Samen een les voorbereiden;
  • Lesson-study;
  • Training voor startende leerkrachten;
  • Hulp op afstand (telefoon, mail).

Opbrengst

Het gewenste resultaat is het behouden van een enthousiaste en gemotiveerde leerkracht binnen de school. De ontwikkeling van de leerkracht staat centraal.

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers