Aanbod

Bovenschools Leiderschap

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De essenties

  • Inzicht in effect van bovenschools leiderschap op leren van leerlingen
  • Zicht op wat bestuurders en managers kunnen doen om hun onderwijs goed te laten functioneren.
  • Vijf belangrijkste bevindingen uit de analyse van research naar bovenschools leiderschap.

Doelgroep

Leidinggevenden en bestuurders

Resultaat

Deelnemers weten welke invloed bovenschools leiderschap heeft op het leren van de leerlingen en hoe zij hier gericht op kunnen sturen.

Omvang

Scholingstraject en adviesgesprekken en op maat

Inhoud & werkwijze

In het boek Wat werkt: Bovenschools Leiderschap van dr. Robert Marzano wordt de relatie tussen bovenschools leiderschap en leerlingprestaties duidelijk aangetoond. Leerlingen hebben er baat bij wanneer bestuurders naast voorwaardelijk leiderschap ook het onderwijskundig leiderschap goed vormgeven. Conclusies van onderzoek worden aan de hand van concrete tips en adviezen duidelijk vertaald naar de onderwijspraktijk. Goed bovenschools leiderschap werkt!

Wij kunnen u ondersteunen bij het concreet realiseren van uw educatief leiderschap op uw scholen. Denk aan ondersteuning in de vorm van managementrapportages en adviesgesprekken over vervolgstappen om zorg te dragen voor uw resultaatgerichte investering. De training wordt verzorgd door trainers van Bazalt die gecertificeerd zijn door Marzano Research USA.

Literatuur

Wat Werkt: Bovenschools Leiderschap

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in: