Agenda

Leiding geven aan een PLG

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het begrip professionele leergemeenschap (PLG) wordt vaak gebruikt op het moment dat we spreken over professionalisering op de werkvloer. Hier zit echter vaak een misvatting. De focus bij een PLG ligt namelijk niet op het ontwikkelen van de professionaliteit van de docent of leerkracht maar juist op het leren van de leerlingen. Door leerlingen centraal te stellen creëren we een gemeenschappelijk doel waar elke onderwijsprofessional met liefde aan bij wil dragen. Daarom is het werken in een PLG niet de zoveelste vernieuwing, maar draagt het juist bij aan een duurzame verandering die de cultuur en structuur van de school fundamenteel raakt.

De essenties

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt de professionele leergemeenschap (PLG) een succesvolle methode is voor het focussen op het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen en het versterken van de ontwikkeling van lerarenteams.

De Amerikaanse expert op dit gebied Richard DuFour beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin directeuren en leraren gezamenlijk werken. De 3 grote ideeën van een PLG zijn:

·         Focus op leren: leren is het fundamentele doel van onze school en daarom willen wij alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken.

·         Focus op gezamenlijkheid: wij werken gezamenlijk om dit fundamentele doel te bereiken.

·         Focus op resultaat: wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten.

Werkwijze

Programma onderdelen (verdeeld over twee cursus dagen):

·         Structureren van een PLG

o    Focus op het leren van leerlingen

o    Resultaat gericht werken. Van kennisdeling naar concrete actie in de praktijk – Hoe monitor je de plannen en uitvoer?

o    Hoe realiseer je tijd en middelen om de docenten/leerkrachten voldoende te ondersteunen in de uitvoer van een PLG

o    Data verzamelen met bijvoorbeeld formatief evalueren om focus te houden op de leerbehoefte van de leerlingen.

·         Veranderkunde en PLG

o    Kennis over groepsdynamiek bij veranderprocessen en het creëren van betrokkenheid binnen je team.

o    Werken aan een cultuur van samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid

o    Consensus en conflicten in een PLG

·         Leiderschap en PLG

o    Leiderschapsidentiteit

o    Samenwerkend leiderschap

o    Teambreed leiderschap

o    Resoluut leiderschap

o    Bovenschoolse implementatie

Doelstelling

In 2 bijeenkomsten en 1 persoonlijke online coaching leer je:

·         Hoe je de beste omgeving creëert om je professionele leergemeenschap te implementeren en te versterken.

·         Van de meest voorkomende fouten van scholen die je zijn voorgegaan.

·         Werken met de drie essentiële vragen die leidend zijn in een PLG

·         Hoe je jouw leiderschap in kan zetten om het team te motiveren en betrokkenheid en samenwerking kan stimuleren.

·         wat een Professionele Leergemeenschap (PLG) is en relateer je dit aan de eigen visie op het professioneel leren van leraren.

·         hoe je een PLG in kunt richten voor duurzame verbeteringen gericht leren van de leerling, de leraar en het team.

·         hoe je processen binnen de PLG kunt leiden en sturing geeft aan een samenleercultuur, gericht op het leren van iedereen.

Aan het eind van de training kan je:

·         reflecteren op je rol als leider in de PLG en op het proces van de PLG.

·         de kennis over de PLG methodiek toepassen in PLG bijeenkomsten.

·         sturing geven aan het PLG proces vanuit de verkregen inzichten over veranderkunde.

Doelgroep

Deze cursus is speciaal ontwikkelt voor ‘teacher leaders’ of leidinggevende die (willen) werken in een professionele leergemeenschap (PLG) en meer kennis en praktische tools nodig hebben om leiding te geven aan dit proces.

Literatuur

De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG
Starten met een professionele leergemeenschap