Agenda

KIJK! in de BSO

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
KIJK! in de BSO bestaat uit drie bijeenkomsten van ieder 3 uur.

In de bijeenkomsten worden onder andere de volgende onderwerpen aangeboden:

 • wat is KIJK!?
 • de kracht van betrokkenheid
 • sociaal emotionele ontwikkeling observeren en registreren
 • rapportages analyseren
 • leren werken met de applicatie KIJK! in de BSO

De essenties

 • Leer hoe jij je met KIJK! in de BSO je impact kunt vergroten
 • Vergroot je kennis over de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Leer optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de digitale applicatie
KIJK! in de BSO biedt je kennis en vaardigheden waarmee jij het effect van het werken met KIJK! zo groot mogelijk maakt. Je leert hoe de kracht van betrokkenheid op de ontwikkeling van invloed is. Je leert (nog beter) hoe je dát wat je ziet (observeert) kunt benutten bij het kiezen van je vervolg activiteiten. De inhouden sluiten aan bij de pedagogische pijlers.

Werkwijze

Tijdens de training wordt afwisselend nieuwe kennis gepresenteerd en interactie, over de nieuwe kennis, georganiseerd. Iedere bijeenkomst wordt geoefend door de groepen in te gaan.

Doelstelling

 • Jouw kennis van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen
 • Jouw pedagogisch handelen
 • De bestaande structuren binnen de BSO: bijvoorbeeld bieden van zorg en oudergesprekken
Starten met de training is starten met de implementatie. Direct na de eerste bijeenkomst ga je op basis van de nieuw opgedane kennis in jouw groep aan de slag.
Tijdens de training is er veel gelegenheid voor interactie waarmee we je kansen bieden om de opgedane kennis te verdiepen waarbij ervaringen van anderen verbreding geven. Onze trainingen zijn altijd een mix van theorie, veel praktijkvoorbeelden en interactie.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die werken in de BSO

Literatuur

KIJK! voor de BSO