Agenda

KIJK! & executieve functies

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

In deze training zoomen we in op enkele onderdelen van KIJK!: betrokkenheid, risicofactoren en het ontwikkelingsgebied. Deze koppelen we aan de executieve functies. 
Hoe kan je de executieve functies herkennen als je werkt volgens de werkwijze van KIJK!? Wat vraagt dit van jou als professional? En hoe stimuleer je de ontwikkeling van de executieve functies? Dát leer je in deze training.

De essenties

  • De executieve functies en het jonge kind
  • De koppeling kunnen maken tussen het werken met KIJK! en de executieve functies
  • Het expliciet aandacht besteden aan executieve functies in een groep 1-2

Werkwijze

In de training koppelen we theorie aan de praktijk, word je aan het denken gezet over jouw eigen handelen en acties die je kunt doen. Tot slot ga je aan de slag met een activiteit/tip die je morgen kunt toepassen in de groep.

Doelstelling

Na deze training weet je welke executieve functies er zijn en hoe deze te linken zijn aan KIJK! Je weet     hoe je gericht kunt werken aan de ontwikkeling van de executieve functies in een peutergroep en/of groep 1-2.

Doelgroep

Medewerkers kinderopvang die met KIJK! werken
Leraren groep 1-2 die met KIJK! werken
Coaches/intern begeleiders/managers die hun team ondersteunen in het werken met KIJK!

Literatuur

KIJK! webbased en/of de handleiding KIJK! 0-4 of KIJK! 1-2