Agenda

Kagan Level 3: Méér didactische structuren in lesfasen integreren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kagan Level 3: Méér didactische structuren in lesfasen integreren

De essenties

  • Didactische structuren bewust inzetten in de verschillende fasen van een lesmodel, al dan niet gedifferentieerd
  • Je onderwijsaanbod nog bewuster vormgeven door je keuze van passende structuren bij de doelen
  • Nieuwe didactische structuren en het werken in coöperatieve projecten, inclusief ideeën voor toepassing in de praktijk

Doelstelling

Je kunt de verschillende didactische structuren bewust inzetten in de verschillende fasen van een lesmodel, al dan niet gedifferentieerd. En je kunt je onderwijsaanbod bewust vormgeven.

Doelgroep

Deze training is voor Leraren (PO/VO/MBO), IB-ers en leidinggevenden die Kagan Level 1 en Level 2 hebben afgerond.