Agenda

Kagan Coöperatief Leren Level 2

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Kagan Coöperatief Leren Level 2: Persoonlijke en Sociale ontwikkeling Stimuleren.

De essenties

  • Inzicht krijgen hoe met de 5 tools van Kagan Coöperatief Leren persoonlijkheidsontwikkeling, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken stimuleert
  • Leren hoe je sociale vaardigheden kunt oefenen binnen ‘de gewone’ lessen
  • Weten hoe je de 5 tools kunt verankeren in jouw dagelijkse praktijk 

Werkwijze

Het oefenen van de sociale vaardigheden vindt plaats binnen ‘de gewone’ lessen. In deze training word je uitgedaagd anders te kijken naar gedrag en te reflecteren op je denken en handelen als “professional”.

Met 5 tools van Kagan Coöperatief Leren activeert je zelfontplooiing, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken: iedereen mag er zijn! 
Samen vormen we een (h)echte groep actieve leerders!

1. Je krijgt inzicht in:

  • hoe je met jouw groep met behulp van vijf tools sociale vaardigheden verankert 
  • hoe je deze tools kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

2. Je ervaart:

  • hoe je de verbondenheid in teams en klas kunt versterken.
  • Kagan coöperatieve structuren en genereert ideeën voor toepassing in de praktijk.

3. De 5 tools :

Voorbeeldgedrag – sociale rollen- structuren en structureren- bevestiging en bekrachtiging – reflectie en planning

Interactieve plenaire presentaties worden afgewisseld door gestructureerde interactie in teams en tweetallen. De 5 tools om sociaal vaardig gedrag te activeren worden verankerd, met behulp van Kagan structuren geoefend en de toepassing in de eigen praktijksituatie wordt voorbereid tijdens de training.

Doelstelling

De training is gericht op ontwikkeling van: Positieve sfeer in de groepen, in de school, sociale verbondenheid; aandacht voor elkaar, meer zelfverantwoordelijk gedrag en zelfontplooiing.

Doelgroep

Leraren (PO/VO/MBO), IB-ers, leidinggevenden die – Kagan Level 1 hebben afgerond of – CLS De Start hebben gevolgd in het verleden in combinatie met de Opfrisbijeenkomst Kagan Coöperatief Leren.

Literatuur

Infokaart en werkboek Kagan Coöperatief Leren level 2 (inclusief)
Aanbevolen: Coöperatieve leerstrategieën beknopte uitgave