Agenda

Gratis KIJK! informatiebijeenkomst

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Oriënteert u zich op een instrument waarmee u zicht krijgt op de ontwikkeling van de kinderen in uw groep?

Deze presentatie is gericht op pedagogisch medewerkers, leraren, ib-ers, directeuren en leidinggevenden van voorscholen (peuterspeelzalen, VVE groepen) die nog niet bekend zijn met KIJK!

KIJK! is een up-to-date instrument:

waarmee u observaties kunt registreren;

waarmee u rapportages van de ontwikkeling per kind en per groep kunt genereren;

dat u informatie geeft over de gangbare ontwikkeling van kinderen;

dat u ondersteunt bij het in beeld brengen van leerbehoeften;

dat u helpt bij het maken van een groepsplan.

De essenties

Werkwijze

In 1 uur krijgt u een beeld of KIJK! past bij uw visie op de ontwikkeling van jonge kinderen. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

Deelname is gratis, wel verzoeken we u aan te melden voor deze bijeenkomst (en af te melden, mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn).