Agenda

Actief woorden leren

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Woorden zijn belangrijk in onze taal. Zonder een gedegen woordenschat is taalontwikkeling maar beperkt mogelijk. Het herkennen van woorden (technisch lezen, vloeiend lezen, leesbegrip, luisteren) en het actief gebruiken van taal (spreken, schrijven, spellen) worden veel moeilijker of zelfs onhaalbaar op het moment dat de woordbetekenissen niet bekend zijn. Een tekst lezen waarin minder dan negentig procent van de woorden bekend is, wordt al gauw een onmogelijkheid. Daarmee is een goed ontwikkelde woordenschat een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan (o.a. Biemiller, 2003; Hirsch, 2006). Hoe je dat doet, welke woorden belangrijk zijn om aan te leren en hoe je dat actief kunt oefenen komt aan de orde tijdens deze tweedaagse.

De essenties

  • Leer over nieuwe ontwikkelingen binnen woordenschatonderwijs
  • Raak geïnspireerd door praktische ideeën voor in de klas
  • Krijg handvatten om het woordenschatonderwijs te verbeteren

Doelstelling

  • Je hebt een goed beeld wat woordenschatonderwijs inhoudt
  • Je hebt kennis gemaakt met de didactische stappen bij woordenschatonderwijs, waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.
  • Je hebt de brug geslagen tussen jouw praktijk en woordenschatonderwijs

Doelgroep

Ben je leraar van groep 3 t/m 8, intern begeleider, schoolopleider, taal- of bouw coördinator of directielid? Je bent van harte welkom! Deze training is individueel te volgen, met een aantal collega’s of het hele schoolteam.