Nieuws / 13 juni 2022

Themaplan of Groepsplan: kinderen waarvoor specifiek aanbod nodig is

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bij het samenstellen van een themaplan of groepsplan (in de module Beredeneerd Aanbod) selecteer je – op basis van je registratie – eerst de doelen waaraan je met de hele groep gaat werken. Alle kinderen werken aan deze doelen. Als er kinderen in jouw groep zitten die aan andere doelen moeten werken die passend zijn bij de specifieke ontwikkeling van deze kinderen, dan is dat opgenomen in een HP of OPP, buiten KIJK! om. Voor deze kinderen is het immers belangrijk dat je een goed dossier opbouwt.  

Heb je kinderen voor wie wél de groepsdoelen gelden maar die specifiek aanbod (dus anders dan het groepsaanbod) nodig hebben om de doelen te bereiken, dan kun je die kinderen eventueel selecteren en het voor hen bedoelde specifieke aanbod in het themaplan/groepsplan noteren.  

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om het specifieke aanbod in de week- of dagplanning op te nemen.  

Binnen het thema- of groepsplan is het niet mogelijk om kinderen in te delen in ‘niveaugroepen’. Deze manier van denken is (zeker) voor jonge kinderen niet wenselijk. Het past niet bij hoe jonge kinderen zich ontwikkelen én het gevaar dat kinderen zich gaan ontwikkelen conform de ‘verwachting’ van de PM-er of leerkracht is zeker aanwezig.  

Jonge kinderen ontwikkelen zich grillig, soms lijkt het alsof ze stilstaan in hun ontwikkeling en soms zie je dat ze sprongen maken die je doen verbazen. In een groep 1 of een groep 2 waarin kinderen zitten van eenzelfde leeftijd, kan de ontwikkeling van ieder individu nog altijd sterk verschillen. Dat wil niet (altijd) zeggen dat er sprake is van achterstand of voorsprong.  

Kijkend naar de SLO doelen (als ‘leerlijn’ geformuleerd in Beredeneerd Aanbod) dan weten we dat kinderen een jaar nodig hebben om een doel te bereiken.  Niet ieder kind heeft hetzelfde aanbod nodig om aan doelen te werken. Belangrijk is uiteraard dat de manier waarop een kind aan doelen werkt (materiaal, activiteiten, handelen van de leerkracht), aansluit bij zijn/haar ontwikkelbehoeften.