Nieuws / 17 december 2020

Onze coronamaatregelen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo


Het coronavirus raakt ons allemaal. Het zorgt voor moeilijke omstandigheden die vragen en bezorgdheid oproepen. De gezondheid van onze medewerkers en onze klanten staat voor ons bovenaan. We willen jou zo veilig mogelijk van dienst blijven zijn. Wij volgen hierin de adviezen van het RIVM. Mochten deze adviezen wijzigen, zullen wij ons hier uiteraard aan houden.

Bezoek aan onze vestigingen

Nog altijd zetten we de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten voorop. We houden ons daarom aan een protocol. Op deze manier kunnen we de best mogelijke dienstverlening blijven bieden met oog voor de veiligheid en gezondheid van iedereen.

De belangrijkste punten uit ons protocol op een rij:

Behandeling en onderzoek (individueel en groepen)

  • Werkmaterialen worden regelmatig gedesinfecteerd
  • Anderhalve meter afstand tussen adviseur en kind(eren)
  • Waar mogelijk wordt onderzoeks- en behandelmateriaal gedupliceerd zodat kind(eren) en de volwassene ieder een eigen versie kunnen gebruiken

Training en scholing van (groepen) volwassenen

  • Er wordt te allen tijde gebruikt gemaakt van wegwerpbekers en -borden.
  • Er wordt desinfecterende handgel aangeboden bij binnenkomst.
  • De afstand tussen personen wordt visueel gemaakt om het gevoel van veiligheid te versterken
  • Jassen worden opgehangen aan de eigen stoel.

In het document in de bijlage vind je alle maatregelen die relevant zijn voor de kinderen en volwassenen met wie we werken.

Derde Groeps Onderzoek

Beste deelnemers van het DGO,

Naar aanleiding van de persconferentie willen wij jullie graag informeren over het DGO. Voor nu lijkt het erop dat de scholen 8 februari weer open gaan. Vanuit de overweging dat het onderwijs voor de leerlingen in een deel van groep 2 en van groep 3 anders is verlopen door de lockdown, hebben we het volgende standpunt ingenomen:

Voor de kinderen in groep 3 dit jaar zijn de afgelopen twee jaar een afwisseling geweest van fysiek onderwijs en thuisonderwijs. Voor sommigen zal dit een positief effect hebben op het leren bij anderen (negatief effect) ​zal er ​een achterstand te zien zijn.

 Dit heeft tot gevolg dat in welke periode het DGO ook wordt afgenomen (of dat nu eind januari is, in februari of in maart) we er sowieso rekening mee moeten houden dat deze kinderen een ander schoolverloop hebben gehad dan de normgroep waartegen de resultaten worden gelegd. De normgroep bestaat namelijk uit leerlingen die na een ‘normaal’ schoolverloop in januari het DGO maken.

Juist voor deze leerlingen in groep 3 is het fijn om alle informatie op een rijtje te zetten en met elkaar in gesprek te gaan over hoe de resterende maanden van groep 3 zo effectief mogelijk vormgegeven kunnen worden. De resultaten van het DGO zeggen iets over waar de klas en de individuele leerlingen op het moment dat de school weer open is, zijn in hun ontwikkeling. Bij de resultaten zal wel een zogeheten ‘corona-aantekening’ gemaakt worden waarin geattendeerd wordt dat de leerlingen zijn vergeleken met een normgroep van leerlingen die na een ‘normaal’ schoolverloop het DGO in januari maken.

Wij adviseren daarom het DGO af te nemen zodra dat mogelijk is. Jullie, als directeur, intern begeleider en zeker als leerkracht weten het beste wat goed is voor jullie groep(en) dus kijk wat er mogelijk en passend is. Wij begrijpen dat jullie de leerlingen eerst weer even willen laten wennen aan het schoolse leven en niet direct op de eerste dag het DGO zullen afnemen. ​

 Als jullie de keuze maken voor afname van het DGO willen we jullie het volgende vragen:

 Lever​ de materialen na de afname zo snel mogelijk in bij ons, zodat wij aan de slag kunnen met het verwerken van de gegevens en de besprekingen vlot doorgang kunnen vinden. Zo kunnen jullie de uitkomsten vanuit de bespreking meenemen in de planning van de rest van het schooljaar. In de bespreking zullen we ons dit jaar in het bijzonder richten op waar déze klas, met déze leerlingen zich het beste op kan richten de komende maanden. Naast het DGO en de CITO-resultaten is het daarom handig om met elkaar te kijken naar de gegevens vanuit de methodes, ​zodat we kunnen zien waar leerlingen nu midden groep 3 staan en wat er nog eind groep 3 gericht nodig is om daar te komen!

Mochten jullie ervoor kiezen om af te zien van deelname, dan zijn er de volgende opties:

  • Optie 1: Het DGO inruilen voor een NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) begin groep 4. Dit pakket bestaat uit de NSCCT-afname en bespreking door een onderwijsadviseur leerlingzorg aangevuld met een klassenobservatie, een rapportage en een follow-up gesprek. Indien voor deze optie gekozen wordt, horen wij dit graag zodat wij dit in onze planning mee kunnen nemen. Ook ontvangen we de boekjes dan graag retour op het HCO.
  • Optie 2: Het DGO doorschuiven naar 2022. In dat geval kunnen de boekjes op school blijven.

Indien er vanuit school een andere wens is, dan willen we jullie vragen contact op te nemen met de accountmanager om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Neem vooral contact met ons op als jullie vragen hebben!

Hartelijke groet,

Marleen Ris (m.ris@hco.nl) en Laura Oosterveer (l.oosterveer@hco.nl). 

Dyslexiezorg (ONL)

De overheid heeft voor de dienstverlening vanuit de Jeugdwet (vergoede dyslexieonderzoeken en behandeling) een uitzondering gemaakt. Deze hulp mag ook tijdens de harde lockdown doorgaan. In de weken dat de scholen dicht zijn, kunnen de dyslexieonderzoeken “live” door gaan. Deze dyslexieonderzoeken worden in deze periode afgenomen op het HCO.

Daarnaast zullen de vergoede dyslexiebehandelingen zoveel mogelijk online doorgaan. Als dit niet wenselijk is of praktisch uitvoerbaar, dan kan dit alsnog live worden gedaan in de praktijk van de behandelaar of op het HCO.

Tijdens de eerste scholensluiting hebben wij een bericht aan de scholen gestuurd waarin tips stonden om het lees- en spellingonderwijs zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan, onder andere via begeleiding in Teams. Deze tips zijn opnieuw op onze website terug te vinden.

Als er vragen zijn over de dyslexiezorg tijdens deze scholensluiting, dan kunnen jullie hierover contact opnemen met Lieske Nuyens, l.nuyens@hco.nl, Marjolein Pieterse, m.pieterse@hco.nl of Nicolette Ouwejan (n.ouwejan@hco.nl).

Zorg in Onderwijs

Een aantal Zorg in Onderwijs behandelingen wordt de komende weken online voortgezet. Niet voor alle trajecten is het echter mogelijk of wenselijk om online te werken. Deze behandelingen zullen worden uitgesteld tot de scholen weer open gaan. Ouders en school worden hierover persoonlijk benaderd door de behandelaar.

Onderwijs Zieke Leerlingen

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen (OZL) zal tijdens de lockdown gewoon beschikbaar blijven. Zieke leerlingen kunnen via de bekende routes worden aangemeld bij de consulenten OZL. De 1 op 1 begeleiding in de thuissituaties door freelance leerkrachten OZL vindt in principe doorgang. Zolang de leerkracht zelf, de zieke leerling en de betrokken ouders hier geen belemmeringen zien. Vanzelfsprekend worden de maatregelen m.b.t. mondkapjes en voldoende afstand houden zeer serieus genomen. Mocht in sommige situaties het verstandiger zijn om de begeleiding thuis stil te zetten dan wordt er in overleg overgeschakeld naar online begeleiding.

Tussen Plek en Plaatsing

De individuele onderwijsbegeleiding van thuiszittende leerlingen op het HCO zal tijdens de lockdown doorgang vinden. Zij behoren tot de groep kwetsbare leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Thuiszittende leerlingen kunnen via de bekende route worden aangemeld bij Claudia Molier.

Het onderwijs op het HCO gaat door zolang de leerkracht zelf, de leerling en de betrokken ouders hierin geen belemmeringen zien. Vanzelfsprekend worden de maatregelen m.b.t. mondkapjes en voldoende afstand houden zeer serieus genomen. Mocht in sommige situaties het verstandiger zijn om thuis te blijven dan wordt er in overleg omgeschakeld naar online begeleiding.

Dienstverlening van team Schoolontwikkeling en Jonge Kind

Alle trainingen en coaching gaan, in afstemming met de klant, zoveel mogelijk digitaal door.  

Trainingen en evenementen

Voor alle trainingen en evenementen geldt dat ze digitaal worden georganiseerd indien mogelijk. Na inschrijving word je op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen die optreden in aanloop naar de training.